Co nového na Moravě?

30.10.2011

Vážení přátelé, za pár dnů tomu bude rok, co se na Moravě opět objevila nová hvězdička. V Olomouci byl založen při SKUP Olomouc oddíl pozemního hokeje, který si vzal pod patronaci sportovní kroužek na FZŠ Dr. M. Horákové v Olomouci. Je zapotřebí bilancovat.

Není toho zatím mnoho, protože kroužek má teprve jednoleté výročí a také proto, že naše orientace byla v první polovině roku zaměřena na všeobecnou sportovní přípravu a k vlastním začátkům pozemního hokeje jsme se dostali až v únoru letošního roku. Z původních dvaceti přihlášených dětí přešlo do letošního školního roku jen osm. Důvod, převážně přechod na jiný druh sportu probíhající v jiný den než pátek, bohužel k mé pracovní vytíženosti ještě ani letos nebudou tréninky probíhat v jiný den.

Jak pokračujeme v letošním školním roce?

Na ZŠ Dr. M. Horákové v Olomouci pokračuje od 16.9.2011 druhým rokem sportovní kroužek pod patronací SKUP Olomouc oddílu pozemního hokeje. Do kroužku se přihlásilo 20 dětí z 1. a 2. tříd této školy.

Jistě si někteří kladete otázku "Kdy se konečně objeví družstvo SKUP na některém turnaji?" Musím Vás zklamat, tento ročník určitě vynecháme. Předpokládám, že nejdříve se zapojíme do některého turnaje v září roku 2012. Vím, že je to pro některé nepochopitelné, ale je třeba si uvědomit, že jsme opravdu v samém začátku dlouhé cesty. Jednoznačně se ukazuje, že věkový rozdíl jednoho roku u těchto malých dětí je víc než značný. Zatím z časových důvodů trénujeme jednou týdně 1,5hodiny (to je poměrně málo), z loňského kroužku zůstalo osm dětí, které doplnily další dvě. Těchto deset dětí trénuje společně a musím říci, že to co se předchozí prvňáci učili půl roku, tito dva začínající druháci již skoro umí. Důvodem může být již zmiňovaná vyspělost, nebo fakt, že mimo ukázky trenéra, mohou vidět na svých vrstevnících, co se po nich požaduje.

Od 7.října 2011 zahájil, pod patronací SKUP Olomouc oddílu pozemního hokeje, svoji činnost kroužek pozemního hokeje na ZŠ Za Mlýnem v Přerově. Tento kroužek je tvořen též žáky 1. a 2. tříd této školy. Celkem se přihlásilo 20 dětí (19 chlapců a jedna dívenka). Vzhledem k tomu, že má škola sportovní třídy zaměřené na fotbal, je počet přihlášených velmi dobrý. Začáteční tréninky jsme u obou věkových kategorií věnovali všeobecné sportovní přípravě. V této činnosti budeme naplno pokračovat i nadále u prvňáčků, druháci budou mít zařazovány od listopadu i základy pozemního hokeje. Budu-li optimista, tak v červnu bychom mohli předvést v Olomouci a v Přerově pozemní hokej mezi těmito školami.

Co závěrem. Máme dva kroužky v poměrně dostupné vzdálenosti, máme jednoho pozemkářského nadšence a několik ochotných asistentů a to je vše co jsme zatím schopni zajistit.

Stále se vracím a uvažuji o myšlence Tomáše Levého, úspěch v rozšíření pozemního hokeje je v získání tělocvikářů na základních školách. Chceme-li jít tímto směrem, neměli bychom otálet a začít co nejdříve. Není žádným tajemstvím, že fotbalový svaz připravuje expanzi do škol. Na jedné straně florbal a na druhé straně fotbal, to by se již pozemní hokej na školách velmi těžko prosazoval. V blízké budoucnosti se připravují dvě akce pro studenty UP Olomouc – výuka ve volitelném předmětu na FTK v rozsahu 13hodin za semestr a výuka v oblasti netradičních sportů na téže fakultě v rozsahu 1-2 vyučovacích bloků po 90'. Zde se bude především jednat o propagaci pozemního hokeje než získávání nových trenérů, ale i zde může být možnost. Mám nějakou myšlenku rozšíření pozemního hokeje ve školách a vím, že určitě nejsem sám, kdo nad touto problematikou přemýšlí. Dejme naše myšlenky dohromady a jistě se řešení najde. Kdo se na svazu ujme úlohy sběratele těchto myšlenek? Pozor, není to úkolem komise mládeže!

Přílohou pár (amatérských) fotografií z tréninků na obou školách.

 

Připravil Honza Stündl

 

Výsledky
Načítám...
 
Pozvánky
Načítám...