Další trenéři s licencí

24.3.2016

Předposlední březnový víkend 19. -20. března se uskutečnila druhá, jarní část školení trenérů pozemního hokeje pro III. třídu. Na základě zpětné vazby z trenérské obce byla sobotní část zaměřena na praktickou teorii základů pozemního hokeje na hřišti Sokola Kbely, a nedělní část byla věnována standardnímu bloku, tedy všeobecným základům sportovního tréninku a zátěžové fyziologii v zasedací místnosti 13. patra v hotelu Pramen.

Sobotní část, vzhledem k tomu, že se organizovala na hřišti a byla otevřená coby seminář/workshop i pro ostatní držitele trenérských tříd, nebo rodiče případně hráče. Na hřiště se dostavili i malí figuranti zejména z Hradeckého oddílu a po jednom z Hostivaře a Bohemians. Figuranti představovali testovací materiál, který byl využíván průběžně podle potřeby, aby se přímo vidělo, jak a kolik z toho jsou děti schopné předvést a pochopit. Do vzorových cvičení se zapojovali i dospělí.

Smyslem sobotního semináře (kromě povinného předepsaného penza frekventantů trenérského kurzu), bylo jít do hloubky základů technik, a s pomocí biomechanických principů fungování těla s hokejkou a míčkem pak rozšířit znalosti a metodickou databázi, která má za cíl snáze nejen vybírat cvičení pro konkrétní skupinu dětí, ale zároveň i sám si podle potřeby cvičení vymýšlet a dále pak modifikovat. V sobotu se zúčastnilo celkem 44 trenérů, 6 malých figurantů a 4 velcí figuranti.

V neděli si „studenti“ vyslechli přednášky Tomáše Periče a Lenky Kovářové z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, vyhodnotily se domácí úkoly a pochopitelně napsal závěrečný test. Nedělní části se zúčastnilo 40 trenérů.

Do 14 dnů by měli obdržet trenéři certifikáty trenéra III. třídy a všichni zájemci o průkazku mohou poslat průkazovou fotografii na dusan.hrazdira@gmail.com.

Působím na postu Trenérsko metodické komise více jak 15 let a to buď v předsednictvu ČSPH přímo nebo externě. Za tu dobu se podařilo vyškolit velký počet trenérů (241), a snad se podařilo nasměrovat je správnou cestou, přičemž jedna z nich je další vzdělávání, protože pokud chceme mít úspěchy jak na oddílové tak i na reprezentační úrovni, je potřeba svou „dobrovolnou“ trenérskou práci odvádět dobře a odborně – což platí o každé lidské činnosti.

Co se však nepodařilo, je na základě vzoru ostatních sportovních svazů, vytvořit pevně stanovená a přímo v řádech ukotvená pravidla o vzdělávání a působení trenérů v klubu. Respektive jednak článek o povinnosti mít v oddílech vzdělané trenéry (zejména u mládeže, i když argument „nač nutit trenéra do školení, my jsme rádi, že nám to někdo dělá“, jsem už deset let neslyšel…) a jednak o zodpovědném přístupu k vlastnímu vzdělávacímu procesu. Faktem je, že se vhodný termín pro školení trenérů, který by vyhovoval všem stranám, těžko hledá, a faktem rovněž zůstává, že když se najde a termín je dlouho dopředu oznámen, neexistuje žádná pevně stanovená moc, která by po vzoru ostatních sportovních svazů mohla udělit trest za nedodržení podmínek školení, což pochopitelně v očích ostatních pilných studentů nezvyšuje „prestiž“ smyslu vyškolování a udílení trenérských tříd.

 

Co se však nepodařilo mně, jistě se podaří jiným. Proto je asi vhodná chvíle vystřídat se u kormidla a popřát všem vyškoleným trenérům hodně trpělivosti se sportovci a spoustu kvalitních, odborných pramenů, které Vás budou inspirovat ve své další práci.

Mgr. Dušan Hrazdíra

Komentáře

Prosím vyplňte všechna pole!
Přidej komentář:

Vytvoř nové téma
Nejste přihlášen, pro zveřejnění vaší zprávy je třeba opsat kontrolní kód
Kontrolní kód
pozemnihokej.cz > Trenéři > Školení > Další trenéři s licencí

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském