Doškolení trenérů III. třídy

16.3.2014

V listopadu loňského roku (2013) se uskutečnilo školení trenérů III. třídy z teorie tréninku a fyziologie sportovní zátěže na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze ve Vokovicích. Jednalo se o druhou část školení, přičemž první část školení ze specializace se uskutečnila v rámci Olympijské solidarity pod vedením Rüdigera Hänela.

Avšak ne všichni, kdo se účastnil Olympijské solidarity se mohl dostavit na listopadový termín, zejména z důvodu reprezentačních povinností nebo nemocí. Proto se o víkendu 15. – 16. března 2014 uskutečnilo v salonku Mirko Huptycha na Slavii v Praze Edenu pro tyto účastníky doškolení, kterého se zúčastnili i další zájemci o trenérskou třídu s tm, že se praktické části zúčastní v nejbližším možném termínu. Stejně jako na FTVS UK i zde svou látku odpřednášeli Tomáš Perič a Lenka Kovářová.

Osobně mohu konstatovat, že se uzavřel první krok začátku etapy nové trenérské generace, která by měla přinést intenzivnější práci v oddílech po odborné stránce. Všech 94 trenérů, kteří se zúčastnili jak Olympijské solidarity tak i dvoudenního školení z teorie tréninku a fyziologie zátěže, úspěšně složili všechny požadavky a mohou se „pyšnit“ III. trenérskou  třídou.

Je však třeba si uvědomit, že proškolení a úspěšné sepsání testu nedělá z absolventa automaticky trenéra! Trenérem se každý z nás stává pouze tehdy, dokáže-li své teoretické vědomosti skloubit s praktickými zkušenostmi v tréninkovém procesu tak, že bude schopen podřídit svůj tréninkový plán (tréninkovou jednotku) aktuálnímu fyzickému, technickému i mentálnímu stavu svých svěřenců. Mnohaletá trenérská praxe bez sebevzdělávání, nebo vysoký počet reprezentačních startů zkrátka skutečně nestačí.

 

Pokud se všichni, celé hnutí, chceme kvalitativně posunout vpřed, je třeba držet krok nejen se zahraničními soupeři, ale s neustále s vyvíjejícími tréninkovými metody a postupy, které je třeba mnohdy vyhledat v dostupné odborné literatuře, či na internetu.

Všem účastníkům trenérského kurzu gratuluji, přeji mnoho krásných chvil při trénování, radosti z vykonané práce a doufám, že se znovu všichni setkáme na trenérských seminářích.

 

Rádi bychom informovali trenérskou veřejnost pozemního hokeje, že v rámci světové ligy, jejíž první kolo se uskuteční v září v Hradci Králové plánujeme trenérský workshop. Bližší informace zveřejníme okamžitě, jakmile to bude možné a definitivní!

Dušan Hrazdíra

pozemnihokej.cz > Trenéři > Školení > Doškolení trenérů III. třídy

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském