Finanční procedura

2.5.2011

Finanční procedura

V rámci snahy zlepšení finančních kroků jsme pro Vás připravili novou transparentní finanční proceduru, která nabývá platnosti od 1. dubna 2011. Hlavním rozdílem oproti současné finanční proceduře je, že termín plnění závazků jsme stanovili na 60 dní.

Budeme se usilovně snažit hradit naše závazky vždy v stanoveném termínu. Bohužel, v současné době jsme závislí na finančních příspěvcích ze státních dotací, které jsou však vlivem současné politiky velmi flexibilní, proto se může stát, že své závazky v požadovaných termínech nejsme schopni splnit v plném rozsahu.

Pokud to nedokážeme, jsme připraveni Vás jasně informovat o naší připravenosti plnit závazky v novém termínu.

Věříme, že transparentní finanční procedura nám nabízí jít zase o krok dopředu v rámci plnění finančních závazků, s porovnáním k dnešní situaci, kdy nedokážeme určit ani dne nebo měsíce, kdy budou finanční závazky splněny. A tím pak zanecháváme lidi a organizace v nejistotě.

To je také jeden z důvodů, proč považujeme změnu finanční procedury za důležitou.

Velmi rádi bychom Vás všechny, kterých se to týká, chtěli požádat, zda nám můžete pomoci tento krok kupředu realizovat, a třeba začít i tím, že řádně vyplněné formuláře a žádosti budou v rámci termínu uvedeném v nové finanční proceduře předány hospodářskému pracovníkovi ČSPH.

Pevně věříme, že tato finanční procedura Vám umožní lépe pochopit finanční proces uvnitř ČSPH.

Předsedové komisí a oddílů i manažeři obdrželi detailní směrnice této finanční procedury a mohou Vás dále informovat.

Pokud máte konkrétní otázku k nové finanční proceduře, můžete nás kontaktovat: Martina.Motshagen@pozemnihokej.cz.

Elektronické verze formulářů naleznete v sekci ČSPH -> Ke stažení -> Finanční procedura.

pozemnihokej.cz > ČSPH > Články > Ostatní > Finanční procedura

 

Výsledky
Načítám...
 
Pozvánky
Načítám...