Formální zakončení vyškolení trenérů II. třídy

3.7.2015

Formální zakončení vyškolení trenérů II. třídy

AKTUALIZACE TERMÍNŮ - Vážení sportovní přátelé, vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo certifikovanými institucemi vyškoleno velké množství trenérů, kteří obdrželi II. trenérskou třídu, bude v rámci Mistrovství Evropy mužů a žen v Praze uskutečněno jednotné formální zakončení této trenérské třídy svazovou zkouškou.

Jednak je to požadováno školícím zařízením, jednak je to součástí části ze specializace pozemního hokeje a jednak se tímto aktem oficiálně a důstojně ukončí jedna fáze trenérského života "požehnáním ČSPH".

Prosíme proto všechny absolventy školících programů pro II. trenésrké třídy, pokud tak dosud neučinili, aby zaslali své ofocené, přípdně oscenované certifikáty na sekretariát svazu, případně na adresu dusan.hrazdira@pozemnihokej.cz. Všichni držitelé II. trenérské třídy budou informováni o třech termínech a místě vyzkoušení. Absolventi obdrží informaci s místem, dnem a hodinou, jeden termín si vyberou a na ten se nahlásí. Předpokládané termíny však budou korespondovat s termíny zápasů ME. 

TERMÍNY ZKOUŠEK:

19. 7. v 19.30 hodin po zápase ženy Francie vs ČR
20. 7. v 16.45 hodin před zápasem muži Rakousko vs ČR (po domluvě i po zápase)
21. 7. v 16.45 hodin před zápasem ženy Irsko vs ČR (po domluvě i po zápase)

Prosím všechny trenéry kteří absolvovali letos (případně v roce 2014) II. trenérskou třídu aby se nahlásili na jeden termín buď na sekretariát svazu nebo přímo na dusan hrazdira@pozemnihokej.cz ()

 

pozemnihokej.cz > Trenéři > Semináře > Formální zakončení vyškolení trenérů II. třídy
Loading...

Semináře

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 >
 
 
Loading...

Semináře

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 >
 
 

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském