Granty EU pro kluby

20.6.2018

Soubor:
2..pdf
Popis:
Výměny a mobilita ve sportu
Formát:
pdf
Velikost:
347kB
Soubor:
1..pdf
Popis:
Podpora evropských hodnot
Formát:
pdf
Velikost:
319kB

Evropská unie připravila k čerpání dva granty, kterých mohou využít také kluby pozemního hokeje ve všech členských státech.

Granty nabízí dva různé programy: první Výměna a mobilita ve sportu má sloužit ke sbližování sportu mezi státy a poskytnout trenérům (profesionálním i neprofesionálním) zlepšení kompetence a kvalifikace v zahraničí. Tím by se měla vytvořit i jakási propojená síť trenérů v zemích Evropy, kteří spolu mohou spolupracovat. 

Maximální částka každého grantu bude 240 000 euro. 

Veškerá kritéria jsou vypsána v přiloženém dokumentu s názvem Výměny a mobilita ve sportu. 

Druhý grant se nazývá Podpora evropských hodnot prostřednictvím sportovních iniciativ na obecní úrovni. Týká se týmů z obcí a měst, které chtějí budovat a vést své oddíly a navazovat spolupráce s ostatními kluby EU. As těmi sdílet strategie vedení, zkušenosti a informace související se sportem. 

První částí je grant na opatření pro vybudování kapacit, neboli podpora a pomoc klubům při rozvoji tak, aby mohly prosazovat společné hodnoty EU pomocí sportu. Na tento grant bude poskytnuta maximální částka 300 000 euro.

Druhou částí má podporovat navázání vazeb se zahraničními kluby a šíření českého know-how do zahraničí. Na tento grant bylo vymezeno 700 000 euro. Grant bude udělen třem až čtyřem klubům, každému připadne tedy asi 230 000 euro.

Veškeré informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

O granty můžou kluby zažádat pomocí webové stránky: https://ec.europa.eu/sport/calls_en a to v anglickém jazyce. 

 

Veronika Decsyová

pozemnihokej.cz > ČSPH > Články > Granty EU pro kluby

 

Výsledky
Načítám...
 
Pozvánky
Načítám...