Konference "Růst společně"

9.11.2017

Konference "Růst společně"

Konference „Růst společně“ Českého svazu pozemního hokeje 2017.

Každé čtyři roky se koná Konference ČSPH, kde je volen President ČSPH, Předsednictvo ČSPH a Revizní komise ČSPH. Zástupci z řad oddílů jsou také seznámeni s hospodařením svazu v minulém volebním období. Tento rok se schůze konala dne 3. 11. 2017 v hotelu Don Giovanni v celkovém počtu 54 zástupců všech klubů a oddílů pozemního hokeje z celé České Republiky.

Na post Presidenta ČSPH se tento rok přihlásili dva kandidáti, Gino Schilders (současný předseda, znovu navržen klubem President) a Tomáš Holek (navržen klubem PH Spořice). Účastníci Konference ČSPH zvolili Gina Schilderse v celkovém součtu 42 hlasů versus Tomáš Holek, který získal 12 hlasů.

Účastníci Konference také odhlasovali změnu stanov v podobě snížení počtu zástupců v Předsednictvuz původních 9-15 členů na 5-9 členů. Se současných členů Předsednictva ČSPH zůstává Tomáš Levý (TJ Plzeň Litice), Stanislav Stejskal (President) a Petr Keller (HC 1946 Praga). Dalšími úspěšnými kandidáty, kteří doplní současný tým, jsou Lenka Jeřábková (SK Slavia Praha) a Josef Ostaš (HC 1972 Rakovník). Oba noví členové přinášejí do Předsednictva bohaté zkušenosti jak z profesní, tak i hráčské kariéry. Všichni kandidáti byli zvoleni dohromady (tzv. en bloc) nadpoloviční většinou. Do Revizní komiseČSPH byli zvoleni David Vacek (SK Slavia Praha), Jan Stündl (SK UP Olomouc), Miroslav Smolík (HC Hostivař) a Jiří Mack (HC 1946 Praga).

Rádi bychom využili příležitost této tiskové zprávy i jako poděkování bývalým členům Předsednictva ČSPH slovy Janu Vymazalovi, Petrovi Doležalovi, Lukášovi Poustkovi, Tomášovi Holkovi, Tomášovi Babickému. Stejně tak bychom rádi poděkovali Ferdinandovi Veverkovi a Tomášovi Vágnerovi, kteří byli dosavadními členy Revizní komise ČSPH. Doufáme, že i nadále se budou podílet na rozvoji našeho sportu – pozemního hokeje. Moc si vážíme jejich spolupráce v letech minulých.

V rámci Konference dostal speciální poděkování Jan Vymazal, který pracoval pro svaz více než třicet let. V současné chvíli se rozhodl ukončit spolupráci na oficiální úrovni, proto jsme chtěli vyzdvihnout jeho velký přínos pro pozemní hokej. Janovi bylo uděleno česné uznání, které bylo zpečetěno potleskem jak celého sálu, tak i speciálního poděkování od kolegů z Evropské hokejové federace (audiozáznam).

Předsednictvo ČSPH se v novém složení potká v následujícím týdnu, kde bude domluveno přesné rozdělení rolí a dojde ke sjednocení strategií jednotlivých komisí.


„Jménem celého svazu chci poděkovat zástupcům oddílu za vloženou důvěru a těším se na spolupráci s novým Předsednictvem v budoucích čtyřech letech. Již teď mohu slíbit, že i nadále budu pracovat pro pozemní hokej dle mého nejlepšího vědomí a svědomí. Zároveň si uvědomuji příležitost ke zlepšení v různých oblastech. Věřím, že to společnými silami zvládneme.“

Gino Schilders


Gratulujeme novým členům svazu, kteří byli zvoleni.

 

Závěrem také děkujeme všem zástupcům klubů a oddílů, kteří se Konference „Růst společně“ zúčastnili.

pozemnihokej.cz > ČSPH > Články > Konference "Růst společně"
Loading...

Články

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 
Loading...

Články

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

 

Výsledky
Načítám...
 
Pozvánky
Načítám...