Kulatý stůl – Litice 30.XI.2012

9.12.2012

Osmnáct účastníků pozemkářského fóra JAK DÁL A JAK LÉPE se sešlo u kulatého stolu v litické klubovně, aby diskutovali o 3 okruzích: stabilizace soutěží, život oddílu/předávání zkušeností/ a rozvoj pozemního hokeje.

Myšlenka uspořádat veřejnou diskusi vznikla u nás po předchozích debatách na svazových webových stránkách, které ukázaly, že není vše v pořádku a že to není mnohým našim členům lhostejné. Navíc mě předseda ČSPH pan Gino Schilders oslovil otázkou, co bych dělal, kdybych byl na jeho místě. Odpověděl jsem, že bych svolal lidi, kteří mají opravdový zájem pomoci. Oslovili jsme asi 50 funkcionářů, navíc byla pozvánka na svazových stránkách. Snad proto, že akci uspořádali iniciátoři v Liticích, se zúčastnili zástupci jen 6 klubů: Slavie, Pragy, Bolevce, Kadaně, Olomouce a Litic.

Debata zástupců šesti oddílů nakonec ukázala, jak jsou tyto tři okruhy provázané, takže se diskutovalo o všech tématech najednou. Uvedu několik nejzajímavějších názorů: 

  • Je třeba soutěže stabilizovat, aby se skoro každý rok neměnily, připravit koncepci na 5 – 10 let – krátkodobější a dlouhodobější
  • Příliš svobody a benevolence škodí, jak motivovat hráče, když ani k extraligovým utkáním soupeř nepřijede
  • Z výkonnostního sportu se stává pozemní hokej sportem rekreačním
  • Otázka získávání kádrů/rozhodčí, vedoucí, funkcionáři a hlavně trenéři/ : oddíl si je musí vychovávat, a to včas, po skončení hráčské kariéry je pozdě. Už od dorostu je třeba povinovat schopné jedince, aby se zapojili do trénování, pískání, atd., ideální věk pro jejich definitivní rozhodnutí pro tuto činnost je 19 – 21 let, kdy přecházejí do dospělých kategorií a kdy mají už smysl pro odpovědnost. K tomu může napomoci tzv. pyramida povinností hráčů jednotlivých kategorií
  • Každopádně je třeba zlepšovat i nadále propagaci našeho sportu, zejména po úspěších reprezentace. To je i hlavní kriterium získávání peněz pro náš svaz. Jinak  se ztratí  důvěra rodičů a dětí v náš sport. Jeho pravidla jsou složitější, než u florbalu nebo fotbalu, o to větší úsilí v propagaci pozemního hokeje musíme vyvinout.
  • Nestačí zaměřit se jen na soutěže, oddíl musí žít i jinak, společensky: akce s rodiči, výlety, brigády, soustředění, atd. to je ta „chemie“, která drží oddíl pohromadě, výsledky vždy dělala parta. A toto musí režírovat v každém oddílu někdo, kdo má důvěru. Rozhodujícími osobnostmi jsou pak trenéři. Ti musí umět své hráče motivovat.
  • Osvědčili se „motoři“ v oddílech, už je jich devět. Investice do nich by se měla vrátit.
  • Neměli by mít také mladší žáci dlouhodobou soutěž?
  • Je nutné zlepšit komunikaci mezi oddíly, často se vedou nicneřešící žabomyší války, místo aby se hledala shoda. Vždyť by nám všem mělo jít o jedno, o zlepšení stávajícího stavu.

Závěr:  Ad 1/: Je třeba dlouhodobě stabilizovat soutěže, aby zejména v kategoriích dorostu a dospělých zvýšily herní kvalitu. Komise: Babický, Levý, Ludvík, Doležal připraví návrh soutěží ve 3 variantách, a to do příštího „kulatého stolu“.

Ad 2/ Je třeba iniciovat všechny oddíly v ČR, aby se snažily o zlepšení práce s lidským faktorem, který je pro rozvoj PH tím hlavním. Maximální podpora trenérům, využití grantů, „motoři“.Nadále pokračovat v trendu posledních let v kategoriích žactva do 12 let.Angažovat se  i nadále do oživení činnosti nedávno zaniklých oddílů a podporovat vznik nových kroužků a oddílů. Odpovídají: Stündl a „motoři“.

Ad 3/: Kulatý stůl má za cíl shodu, proto budou na další pozváni statutární zástupci, v pozvánce dostanou témata, o kterých se bude diskutovat – určitě bude pokračovat beseda o okruzích, které již byly předmětem debaty 30.XI. Termín /bude spojen s ME 21 v hale/, program a pozvánku zajistí: Schilders, Babický a Ludvík.

 

1.XII. 2012 zapsal: Mgr.Stanislav Benda

pozemnihokej.cz > Kluby > Kluby a jejich novinky > TJ Plzeň Litice > Kulatý stůl – Litice 30.XI.2012

 

Výsledky
Načítám...
 
Pozvánky
Načítám...