Listina práv mladých hráčů

Čím by se měli mladí hráči řídit.

 

1. Právo na radost a to jak v tréninku tak i v soutěži, na širokou škálu činností, které podporují zábavné a snadné učení.

 

2. Právo hrát si jako dítě a nezacházet s ním jako s dospělým, a to jak na nebo mimo hrací plochu.

 

3. Právo účastnit se soutěží se zjednodušenými pravidly, přizpůsobenými jejich úrovni schopností a možností v každé fázi jejich vývoje.

 

4. Právo hrát v podmínkách maximální možné bezpečnosti.

 

5. Právo účastnit se všech aspektů hry.

 

6. Právo být veden zkušenými a speciálně připravenými trenéry a pedagogy.

 

7. Právo získat zkušenosti s řešením většiny problémů, které vznikají v průběhu tréninku.

 

8. Právo na důstojné zacházení od trenéra, svých spoluhráčů i jejich soupeřů.

 

9. Právo hrát si s dětmi jejich věku se stejnými šancemi na výhru.

 

10. Právo nestát se šampiónem.

 

"Všichni trenéři mají stejný cíl, ale volí různé cesty."

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském