Fond Dětí

Zoom galleryJednou z absolutních priorit Českého svazu pozemního hokeje, v souladu s jeho Programem "Vize 2015", je péče o mládež.

Pod tímto pojmem však nerozumíme pouze usilovnou snahu o soustavné zvyšování počtu mladých hráčů a hráček pozemního hokeje, ale také zajištění co nejlepších podmínek pro jejich herní a sociální vývoj, a to zejména s výhledem do budoucnosti.

A protože pouhá práce členů a spolupracovníků Českého svazu pozemního hokeje k dosažení těchto cílů nestačí, ale jsou zapotřebí i finanční prostředky, rozhodlo Předsednictvo Českého svazu pozemního hokeje na svém zasedání dne 09. prosince 2010 o zřízení zvláštního "Fondu dětí".

Ve Fondu dětí budou shromažďovány příspěvky fyzických i právnických osob, dary, Předsednictvem ČSPH stanovená část příjmů z reklamních, sponzorských a obdobných smluv apod.

Prostředky Fondu dětí mohou být použity až po dosažení jeho minimální výše 100.000,- Kč, a to jen na základě odůvodněného rozhodnutí Předsednictva a pouze ve prospěch programů podporující aktivity dětí a mládeže do 15 let.

Věříme, že tímto způsobem bude nejen postupně naplňován jeden z hlavních pilířů současného vedení Českého svazu pozemního hokeje, ale bude i širší veřejnosti umožněno cíleně se podílet na rozvoji právě kategorie dětí a mládeže v rámci pozemního hokeje v České republice, a to nikoliv jako dočasný program, ale jako trvalý způsob podpory.

Soubor:
Fond-deti_pravidla-uzivani.pdf
Popis:
Pravidla užívání Fondu Dětí ČSPH
Formát:
pdf
Velikost:
61kB
12.9.2012 Fond dětí - aktuální stav k 5.9.2012

Jak jistě víte, byl na konci roku 2010 v rámci postupného naplňování  jednoho z hlavních pilířů a priorit vedení Českého svazu pozemního hokeje, kterým je dlouhodobá podpora a péče o mládež, založen Fond dětí. více

pozemnihokej.cz > Mládež > Fond Dětí

 

Výsledky
Načítám...
 
Pozvánky
Načítám...