Trenérský seminář - Olympijská solidarita 2013

30.10.2013

Rok 2013 bude mít jistě zajímavý historický kontext, neboť se v historii pozemního hokeje v České republice snad ještě nestalo, aby v jeden rok, krátce po sobě, navštívili dva významní lektoři světového sportu a pozemního hokeje zvlášť. Po Horstu Weinovi zavítal do Prahy ve dnech 24. – 27. listopadu i Rüdiger Hänel.

„Rudi“ je jedním ze 13 Master Coach od FIH a avizovaná témata předznamenávala, že bohaté mezinárodní zkušenosti jak z oddílové praxe, tak i z působení u mezinárodní reprezentace žen Německa budou přínosem.

I s ohledem na Plánované školení trenérů III. třídy, které se skládá ze dvou částí a to ze Základů sportovního tréninku a ze specializace pozemní hokej, byl konferenční sál Hotelu Iris v Praze Edenu plný. Na 108 trenérů mohlo sledovat nejen vysvětlení problému při powerpointové prezentaci, ale zároveň si pak sami trenéři na hřišti SK Slavia Praha mohli vše vyzkoušet v praxi.

Byla nastíněna problematika nového pravidla 4+1 v halových soutěžích včetně ukázek možných taktických variant, probraly se jak teoreticky tak prakticky základy úderů, nahrávek i praktické cvičení na rozehřátí organismu, obratnosti s holí v ruce nebo varianty „nahraj a jdi“.

Největší zájem o aktivní rozcvičení byl v případě hry „quick ball“, kdy za pomoví gumové koule na krátké tyči musí hráč poslat míč do branky soupeře (www.sport-thieme.de - quick ball).

 

Nabízela se otázka rozdělit seminář tematický pro zkušené a méně zkušené trenéry, ale nakonec bylo rozhodnuto nerozdělovat trenéry také proto, že jakákoliv informace získaná na Olympijské solidaritě je prospěšná pro všechny, a za druhé, v České republice nemáme takovou základnu trenérů, abychom obstojně mohli vytvořit více výkonnostních skupin. O to více těší, že se na seminář dostavil tak velký počet zájemců o trenérskou práci.

 

ČSPH

pozemnihokej.cz > Trenéři > Semináře > Trenérský seminář - Olympijská solidarita 2013
Loading...

Semináře

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 >
 
 
Loading...

Semináře

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 >
 
 

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském