Pohybové hry

Vřele doporučujeme tuto knihu:

Hry a hraní pohledem ŠVP

Ferdinand Mazal

Nakladatelství Hanex Olomouc, Pod letištěm 30, 779 00, Olomouc (www.nakladatelstvi-hanex.com)

 

Ukázka - jak zařadit do pohybové hry hokejku:

Rybičky a rybáři

Klasická hra, na jedné straně hřiště rybář, na druhé rybičky. Normálně vše hrané bez náčiní. Zapojením hokejky a míčku na stranu rybiček se děti nenásilnou, zábavnou formou učí: vedení míčku, změny směru, driblink, periferní vidění.

 

Honička přátelská

Žíněnky v prostoru hřiště (2 a více), 1-2 honící hráči bez hokejky. Ostatní utíkají před honícími s hokejkou a míčkem. Pokud je honící chytí, přesunou se na žíněnku. Honící jim určí cvik - kondiční (kliky, sklapovačky, angličáky,...), hokejový (zadriblovat, nadhazovat míček na hokejce, zkoušet kličku), obratnostní (kotoul, hěvzdu,...).

 

Cukr, káva...

Hráč vyvolávač na jedné straně hřiště (cca 20-30m) na druhé hráči na čáře vedle sebe. Ti mají míček a hokejku, vyvolávač nikoliv. Vyvolávač se otočí zády k hráčům a vyvolává: Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum. Hráči z řady se k němu přibližují, vedou míček přikázaným způsobem. V momentě, kdy se vyvolávač otočí a zároveň dopoví říkanku, hráči zkamení…klasická dětská hra upravená k hokeji.

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském