Pozvánka na hokejový seminář / školení trenérů III. třídy

16.2.2016

Vážení hokejoví přátelé, trenéři. Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na hokejový seminář / školení trenérů pozemního hokeje, které se uskuteční 19. a 20. března 2016 v Praze ve Kbelích a na Černém Mostě v Hotelu Pramen.

V sobotu 19. března se uskuteční celodenní hokejový seminář (workshop) na hřišti Sokol Kbely, jehož obsah bude zaměřen zejména na trénink: 

1.     Základního postoje hráče pozemního hokeje,
2.     základů nácviku vedení míčku,
3.     základů nácviku příjmu nahrávky,
4.     základů nácviku nahrávky a úderu,
5.     trénink puše,
6.     nácvik hry,
7.     diskuzní prostor.

Komu je seminář (workshop) určen?

 • Sobotní seminář je určen pro trenéry, kteří jsou v běhu školení trenérů III. třídy. Jsou to ti, kteří nemají žádnou trenérskou třídu a absolvovali I. část praktického školení pod vedením Karolíny Kříženecké v Rakovníku v listopadu 2015.
 • Sobotní seminář je určen pro trenéry, kteří mají zájem se dozvědět něco více o metodice výuky začátečníků včetně rodičů, nebo hráčů, kteří plánují být v budoucnu trenéry.
 • Sobotní seminář je organizován na základě požadavků z řad trenérů pozemkářského hnutí, kteří tento zájem projevili buď písemně ve zpětnovazebním dotazníku, nebo ústně (osobně) na předchozích školeních či seminářích.
 • Seminář je určen také pro trenéry, kteří plánují mít v budoucnu II. trenérskou třídu, a započítá se jim to jako součást požadovaných povinných hodin ze specializace.
 • Seminář je určen rovněž pro trenéry hledající inspiraci a náměty pro další činnost.
 • Seminář / worshop se uskuteční od 9.30 (prezence) na hřišti Sokola Kbely, a předpokládaný konec je cca 17.00. lektor sobotního semináře je Dušan Hrazdíra.
 • Doporučuji sebou přibrat jako figuranty hráče (děti), za každý oddíl 1 až 2 děti, které do té doby hokej nikdy nehrály, a nebo jsou čerství začátečníci.
 • Účastnický poplatek je 150,- za osobu. Děti v roli figurantů do 13 let neplatí nic.

 

V neděli 20. března se v prostorách Hotelu Pramen v ulici Za černým mostem 3 na Praze 9 uskuteční celodenní školení pro trenéry III. třídy od 10.00 do cca 17.00 hodin.

Pro koho je školení v neděli určeno?

 • Obsah nedělního školení je zaměřen na „Základy sportovního tréninku a základy fyziologie zátěže“,
 • Školení v neděli které je povinné pro trenéry v kurzu III. třídy, a školení je zakončeno písemným testem. (V případě, že absolvent odmítne psát test, a absolvoval obě části školení, respektive dva dny v listopadu a dva dny v březnu, získává IV. Trenérskou třídu.) Lektoři budou pedagogové z Fakulty tělesné výchovy a sportu, Tomáš Perič a Lenka Kovářová.
 • Nenělní školení je pro každého, kdo má zájem si osvěžit znalosti a vědomosti ze základů sportovního tréninku.
 • Účastnický poplatek je 150,- za osobu.

 Přihlášky

Přihlášky prosím zasílejte na v následujícím formátu:

Jméno příjmení:...................................................................................................................

Oddíl:.................................................................................................................................

Emailová adresa:..................................................................................................................

Zúčastním se sobotního semináře: ANO – NE*

Zúčastním se nedělního školení: ANO – NE*

Požaduji zajištění ubytování: ANO – NE*

Pokud budete brát figuranty nováčky, rovněž napište jméno:

Za trenérsko-metodickou komisi, Petr Bodnár a Dušan Hrazdíra (pro případné dotazy neváhejte a volejte 776 185 390)

*Pro frekventanty trenérské III. třídy je školení a seminář povinný, ubytování hlásí dodatečně

 

Pozvánka na hokejový seminář / školení trenérů III. třídy
pozemnihokej.cz > Trenéři > Semináře > Pozvánka na hokejový seminář / školení trenérů III. třídy
Loading...

Semináře

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 >
 
 
Loading...

Semináře

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 >
 
 

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském