Přihláška na hokejový seminář/školení

3.9.2015

Přihláška na hokejový seminář/školení

Vzhledem k tomu, že je stále nízká informovanost o seminářích pozemního hokeje rád bych zde vše znovu ujasnil. Školení trenérů pozemního hokeje III. a IV. třídy se skládá ze dvou částí. Ze „semináře“ (specializace) pozemního hokeje a ze všeobecných základů sportovního tréninku. I. část se uskutečňuje na podzim a II. část je plánovaná vždy na jaro.

Vlastní vyškolení trenérů trvá tedy 4 dny a podmínkou k získání III. trenérské třídy je absolvování (1)obou částí, (2)napsání domácího úkolu a (3)úspěšný test. Pokud trenér propadne u testu, získává jen IV. trenérskou třídu, ale do dnešního dne se nenašel nikdo, kdo by test nenapsal.

Podzimní seminář (podzimní část školení trenérů) je otevřený pro všechny trenéry a měl by být povinný, neboť je snahou, aby každý rok bylo na programu jiné téma. Navíc trenér sám by měl chtít se neustále vzdělávat a rozšiřovat si obzory, neboť pozemní hokej se neustále vyvíjí. Navíc časové penzum absolvování tohoto semináře se započítává trenérovi do povinných přednášek hodin ze specializace potřebných k získání II. trenérské třídy! Zároveň držitel II. trenérské třídy má v rámci svého titulu více méně za povinnost se semináře zúčastnit.

Jarní školení ze všeobecných základů sportovního tréninku je určeno zejména pro nové trenéry, kde si úspěšným napsáním testu zajistí trenérskou licenci skupiny C, ale to neznamená, že na tento termín nemohou přijít osvěžit si znalosti a vědomosti i ostřílení koučové.

Z výše uvedeného vyplývá, že každoroční podzimní seminář je součástí školení trenérů a není důvod, se ho nezúčastňovat jenom proto, že na něj jsou kromě dlouholetých trenérů pozváni i začínající trenéři. Respektive snahou Českého svazu pozemního hokeje je každý rok nejen zorganizovat seminář, ale má i snahu neustále vzdělávat trenéry a zkvalitňovat jejich práci.

PŘIHLÁŠKU na seminář školení trenérů pozemního hokeje III. třídy prosím zasílejte na dusan.hrazdira@gmail.com, která musí obsahovat: Jméno, příjmení, oddíl, a zda žádáte o ubytování, či nikoliv. Účastnický poplatek činí 350,- a vybírá se při prezenci na místě. Všem přihlášeným následně přijdou bližší informace o místě konání, o programu a novým zájemcům o trenérskou třídu přijde i k vypracování domácí úkol.

Frekventanti, kteří již absolvovali II. část na jaře na hotelu Pramen a chybí jim ke splnění trenérské třídy podzimní I. část budou kontaktováni zvlášť.

Přihlášky zasílejte do 20. září 2015.

Tentokrát se podzimní část školení uskuteční ve dnech 31. října až 1. listopadu 2015 na hřišti SK Rakovník, kde je k dispozici jak hřiště, tak i učebna. Lektorsky seminář garantuje Mgr. Karolína Kříženecká. Předběžný program a tématické okruhy jsou následující:

Sobota 31.10. – 10:00 – 16-17:00
Neděle 1.11. - 10:00 – 16-17:00

 

Hlavní témata:

  • Základy sportovního tréninku zaměřeného na pozemní hokej
  • Jak rozvíjet hráče v jednotlivých věkových kategoriích
  • Základy útočných a obranných činností
  • Herní systémy + pressing
  • Často opakované chyby v tréninku a jak se z nich poučit
  • Příprava na utkání (z pohledu trenéra)
  • Sledování části utkání z ME divize A s konkrétními ukázkami, co sledovat, jak analyzovat
  • Praktické ukázky nácviku k jednotlivým tématům

Zájemci o ubytování mohou přímo kontaktovat Karolínu Kříženeckou, karolina.krizenecka@hochtief.cz, 603 459 489.

Veškeré dotazy týkající se školení zodpoví Dušan Hrazdíra 776 185 390.

pozemnihokej.cz > Trenéři > Školení > Přihláška na hokejový seminář/školení
Loading...

Školení

Stránkování

12 3 4 5 >
 
 
Loading...

Školení

Stránkování

12 3 4 5 >
 
 

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském