Rekordní zápis do historie našeho sportu

13.11.2013

Plná P4Plná P4
Plná P4
Bereme to s úsměvemBereme to s úsměvem
Bereme to s úsměvem
Motorick účení aneb Semafor do 5 minutMotorick účení aneb Semafor do 5 minut
Motorick účení aneb Semafor do 5 minut
Trénink semaforuTrénink semaforu
Trénink semaforu
Závěrečný testZávěrečný test
Závěrečný test
Závěrečný testZávěrečný test
Závěrečný test

V roce 1975 vydal americký trenér a pedagog Bob Anderson jako jeden z prvních odbornou publikaci nazvanou Stretching, která byla určena nejen běžné populaci, ale i sportovcům.

Protahování a další postupy zvyšování výkonnosti sportovců vycházejí nejen ze sportovní praxe, ale v pozadí stojí zejména poznatky odborných institucí nebo specialistů, kteří se zaměřují na lidské tělo v jeho širších aspektech. Můžeme tím chápat výživu, regeneraci, psychologickou přípravu, tréninkové zatížení, odpočinek a pod. Vše směřuje k jedinému a to: zvýšení výkonu. 

Jak toho dosáhnout se trenéři dozvědí ve specializovaných kurzech, školeních, které pořádají pravidelně všechny sportovní svazy. Český svaz pozemního hokeje (ČSPH) nevyjímaje. Účelem vyškolování není pouze snaha mít vzdělané a odborně proškolené trenéry. Je to hlavně vytvoření znalostní databáze, kterou dokáží trenéři následně uplatnit v praxi. Držet krok s vývojem sportu neznamená jen být lepší v ligové soutěži, ale i ve srovnání se světem.

ČSPH má ve své koncepci vyškolování trenérů III. třídy, i s ohledem na podobnou metodiku dalších svazů, podmíněno, že frekventant musí absolvovat dvě části, ze které odevzdá znalostní úkol. První část je ze specializace pozemní hokej ukončená odevzdáním odpovědí metodického charakteru v písemné formě. Druhá část je věnovaná teorii, respektive základům sportovního tréninku a je zakončená testem.

První část ze specializace byla součástí Olympijské solidarity, která se uskutečnila před čtrnácti dny a kterou vedl top trenér FIH pan Rüdiger Hänel. Druhá část se uskutečnila nyní o víkendu 9. – 10. listopadu 2013 v prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v posluchárně 4 (P4), kde základy sportovního tréninku odpřednášel pan Tomáš Perič spolu s Lenkou Kovářovou, která se soustředila ve stručnosti na základy sportovní fyziologie.

Pokud nás paměť neklame, ještě nikdy v samotné novodobé historii (od 90 let minulého tisíciletí) se nestalo, aby bylo v jednom termínu vyškoleno na 90 trenérů všech věkových kategorií. I to je příslibem do budoucna, že se trenérská práce o stupínek zkvalitní. 

Formálně bylo školení ukončeno testem. Úspěšní absolventi získají certifikát a jako protihodnotu k průkazové fotografii, získají trenérský průkaz. Vše co bylo v silách školitelů, bylo učiněno. Vše co je v silách organizátorů, bude zpracováno. Nyní již však záleží na trenérech samotných, jak s nabytými znalostmi naloží ve své oddílové praxi. 
---------------------------------------------- 

Poznámka pod čarou. Náhradní termín pro trenéry, kteří se z reprezentačních nebo jiných důvodů (nemoc, práce) nemohli v listopadu zúčastnit, je předběžně stanoven na druhý víkend v březnu 2014.

pozemnihokej.cz > Trenéři > Semináře > Rekordní zápis do historie našeho sportu
Loading...

Semináře

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 >
 
 
Loading...

Semináře

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 >
 
 

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském