Report - školení rozhodčích 2.9. 2018

7.9.2018

V neděli 2. září proběhlo v klubovně Mirko Huptych na pražské Slavii školení rozhodčích před novou sezonou. Cílem školení, nebo spíše workshopu, kde se v celém průběhu zapojovali do věcné diskuze všichni zúčastnění, bylo osvěžení pravidel, seznámení s novými trendy, které prosazuje světová federace a také zaměření na situace, kde rozhodčí (potažmo i hráče na hřišti) tlačí bota.

V první řadě je potřeba se zmínit o tom, že účast tentokrát byla hojná, respektive daleko lepší, než v předchozích letech. Z rozhodcovských řad se přišlo vzdělat téměř 20 sudích, co však bylo povzbudivé, že své zastoupení měli v neděli v auditoriu i hráči a trenéři. "Pevně věřím, že se účast na školeních a workshopech bude do budoucna jen a jen zvyšovat. Cílem je přivítat i aktivní hráče a trenéry, protože jen přes uvědomění si výkladu pravidel je možné dobrat se k většímu vzájemnému pochopení na hřišti," uvádí mentor školení, mezinárodní rozhodčí, Jakub Mejzlík. 

Školení, které bylo rozděleno do několika částí, trvalo téměř 5 hodin. Začátek byl veden v duchu sdílení, kdy všichni účastníci měli vypsat věci, které jim nejsou pravidlově jasné, případně vedou ke kontroverznosti a také vyzdvihnout to, co na hřišti dělají rozhodčí správně, případně kde mají mezery. Následovalo seznámení s moderními trendy, kterými se ubírá světová federace FIH. "Seznámení s moderními trendy je logickou spojkou mezi tím, jak se píská v současné chvíli v ČR a na nejvyšší úrovni v zahraničí. Jasným záměrem by mělo být to, aby nůžky rozdílů byly co nejvíce zavřené, aby se u nás pískalo ve své podstatě stejně, ve stejném duchu, jako je to na velkých mezinárodních akcích. Jen tak totiž budou naši hráči připraveni na zápasy reprezentace nebo na evropské klubové poháry," dodává k tomuto tématu Mejzlík. "Kdybych měl v současné chvíli vyzdvihnout to, na co se světová federace soustředí, tak je to zejména na tempo hry, které by mělo být co nejrychlejší, zároveň však dbát na zdraví a bezpečnost hráčů. Samostatnou otázkou a tématem je pak chování hráčů na hřišti, kdy FIH klade velký důraz na tzv. crowding (protestování hráčů ve skupince u rozhdočího - pozn.red) a nesportovní chování. Tím chce vylepšit celkový obraz a prezentaci hry samotné. Na mezinárodní scéně se tyto projevy již téměř povedlo odstranit, teď je prostor v jednotlivých ligách - u nás se na to samozřejmě také zaměříme."

Další částí školení byla prezentace jednotlivých rozhodčích, kdy dostali šanci užít si svou "chvilku slávy" a odprezentovat všem vždy dané téma, které dostali na starosti. "Chtěli jsme v rámci workshopu zapojit všechny, získat tak nové podněty, ale také dát šanci každému si vyzkoušet, jaké to je přednášet před odborným obecenstvem. Musím říct, že některé prezentace byly opravdu svěží a jsem rád, že nás někteří mladí mile překvapili. Je vidět, že se chtějí zlepšovat," vysvětluje myšlenku akce Mejzlík. 

Po krátké pauze následovala videa z největších akcí roku 2018 a praktická ukázka řešení jednotlivých situací na hřišti. "Praktická stránka věci je důležitá, mluvit o věcech se dá dlouho, ale často je lepší a účinnější, pokud máme možnost vše vidět na videu nebo ještě lépe na hřišti. Spojení teorie s praxí a následné uvedení do fungování je mnohdy to nejtěžší, co rozhodčí čeká, ale pevně věřím, že i díky našemu workshopu jsme posunuli všechny zúčastněné kupředu", dodává pozitivně na závěr Jakub Mejzlík.

 

KOMISE ROZHODČÍCH

-------------------------------------------------

Níže naleznete výstupy a důležité body přímo ze školení a komentář Jakuba Mejzlíka:

Nový časový formát hry - 4x15 minut (pauzy 2 min/ 8 min / 2 min)

"Jsem rád, že se konečně celosvětově zažitý formát hry na čtvrtiny dostal i k nám. Naše týmy tak v rámci reprezentace a evropských pohárů budou mít stejné návyky jako jejich zahraniční soupeři. V praxi to pro rozhodčí a hráče znamená o 2 pauzy navíc. Celkový čas zápasu je vesměs stejný jako u "starého" modelu, protože se čas bude zastavovat při trestných rozích a po gólech."


Procedury spojené s novým časovým formátem hry

- zastavení času na trestný roh

- zastavení času po gólu

- trestný roh a čas startuje písknutím rozhodčího

- na přípravu při trestném rohu mají hráči 40 sekund (pokud není připraven bránící tým nebo rozehrávač, obdrží při první nedodržení napomenutí zelenou kartou)

- zahájen hry (čtvrtiny a poločasy) budou probíhat tak, že pokud nebudou týmy připraveny 30s před zahájením na hřišti, rozhodčí je upozorní písknutím na píšťalku - pokud nebudou připraveni ve stanovený čas, obdrží kapitán daného týmu zelenou kartu.

 

Ošetřovaný hráč

- při jakémkoli ošetření hráče na hrací ploše osobou z lavičky, musí zraněný opustit hřiště a vrátit se do hry může až po 2 minutách. Samozřejmě může být (mimo situace při TR) vyměněn. Toto se týká i brankaře. 

 

Hra brankaře bez helmy a mimo "kruh"

- brankař, pokud ztratí svou helmu, nesmí se zapojit do další hry

- pokud se do hry i přesto zapojí, bude se to posuzovat jako úmyslné porušení pravidel

- mimo kruh se brankař považuje za normálního hráče, tzn nesmí hrát nebezpečně (např. skluzy)

"Zde je kladen velký důraz na bezpečí brankaře, pokud by helmu ztratil. Zapojit do hry se nesmí. Samozřejmě často dochází ke ztrátě helmy po souboji s protihráčem, v tom případě, pokud brankař čistě zasáhne, a díky útočníkovi o helmu přijde, by se měl pískat faul na brankaře."

 

Vyloučení brankaře

- pokud dojde k vyloučení brankaře, jeho návrat na hřiště musí proběhnout v rámci pravidel - tzn. v přerušené hře. Pokud vyprší čas vyloučení, a čas není zastaven, může ho dočasně na hřišti nahradit hráč. Nikdy na hřišti nesmí být dva hráči s brankařskými privilegii.

 

Crowding - protesty

- diskuze pouze s jedním hráčem, druhý (a příp. další) bude penalizován

- za nesportovní chování týmu (případně lavičky) odpovídá kapitán 

"Trendy a doporučení z FIH jsou jasná. Penalizovat nesportovní chování a "týmové" protesty. Pokud hráč nerozumí jednotlivému výroku rozhodčího, určitě není špatně, aby se zeptal. Sám a normální formou komunikace. Je potřeba si uvědomit, že by se mělo jednat o ojedinělé případy, nikoli dotazy každou minutu hry. Rozhodčí je v první míře odpovědný za tempo hry, dodržování pravidel a případné časté diskuze mají vliv na jeho soustředěnost během utkání. Rozhodčí jsou nabádáni k normální komunikaci s hráči - nikoli k diskuzi o každém sporném výroku, která velmi často nevede k žádnému výsledku. To samé se týká častému "pokřikování" ze strany lavičky a trenérů, jiných členů realizačního týmu. Rozhodčí budou od nové sezony instruováni jasně komunikovat věc přes kapitána a případně dané chování penalizovat."

 

Karty - penalizace

Zelená - automatické vyloučení na dvě minuty 

Žlutá - vyloučení na 5 minut (nesp. chování, technické přestupky, méně závažné - nefyzické fauly, apod.)

Žlutá - vyloučení na 10 minut (fyzické fauly, hrubé nesp.chování, apod)

Červená karta - přímé vyloučení do konce utkání

Červená karta - druhá žlutá karta v jednom utkání je automaticky červenou (jedinou výjimku tvoří "kapitánská žlutá karta" za nesp. chování týmu, kdy může rozhodčí kapitánovi udělat 2 žluté karty bez červené.

 

Vysoké míče

- posuzování na základě ne/-bezpečnosti

- 5 metrů je pouze orientačních, nikoli určujících

- platí po celém hřišti  (i v trestném kruhu)

"Určujícím časem pro posouzení je v současné chvíli moment, kdy hráč míček zvedá. Pokud míč v tento moment směřuje na volného spoluhráče, nesmí obránce zasáhnout do příjmání míčku - nemusí stát 5 metrů od něj, ale nesmí ho aktivně napadat do momentu, kdy je míček zpracován. Pokud není jasné, že míč míří na útočníka či obránce (nebo jsou oba soupeři u sebe), jedná se o chybu týmu, který míček zvedal."

 

Skluzy

- skluzy jsou vysoce riziková věc - při skluzu nesmí hráč ohrozit protihráče

- skluzy by měly být prováděny vždy do volného prostoru, nikoli do protihráče

- skluzy brankařů v kruhu jsou povoleny, pokud brankař hraje jako první míček a nevytváří extra svým skluzem extrémně zdraví nebezpečnou situaci

- pokud je hráč ve skluzu zasažen míčkem, jedná o žlutou kartu na 5 minut

- pokud hráč ve skluzu zasáhne nebezpečně protihráče (nebo hrubé sekání), jedná se o žlutou kartu na 10 minut (příp. červenou kartu)

 

pozemnihokej.cz > Rozhodčí > Články > Report - školení rozhodčích 2.9. 2018
Loading...

Články

Stránkování

12 3 4 5 6 7 >
 
 
Loading...

Články

Stránkování

12 3 4 5 6 7 >
 
 

 

Výsledky
Načítám...
 
Pozvánky
Načítám...