Růžový chameleón se nahradí zeleným slonem

9.9.2010 Školení trenérů - Nymburk

Ve sportovním centru Českého svazu tělesné výchovy Nymburk uspořádala ve dnech 3. – 5. září 2010 trenérsko metodická komise Českého svazu pozemního hokeje 1. část školení trenérů IV. a III. třídy. Školení se zúčastnilo 22 trenérů z celé České republiky.

Školení je z důvodu obsahu předmětů rozděleno na dvě části. Druhá část se uskuteční na stejném místě ve dnech 5. – 7. listopadu 2010. Pravidelné vyškolování a vzdělávání trenérů je jednou z nejdůležitějších prostředků, jak přímo ovlivňovat kvalitu a úroveň oddílových tréninků. Naším zájmem a zájmem oddílů musí být i snaha mít a disponovat trenéry, kteří ve své trenérské praxi budou ctít principy a zásady tréninkového procesu a vývoje sportovce. Během trénování; v rámci dlouhodobého tréninkového procesu má pak svaz jistotu a školení by toto měla garantovat, že práce v oddílech, zejména s mládeží bude mnohem efektivnější, kvalitnější, a že nám hráči nebudou ve vyšší věkové kategorii končit ze zdravotních a výkonnostních důvodů.

Nejdůležitější pro trenérskou práci je jeho získaná praxe, ale ta se neobejde bez náležitého teoretického a všeobecného základu. Tak se účastníci seznámili, jak to vlastně v těle funguje podle fyzikálních zákonů a mechanických momentů, probrali jsme teoretické principy zóny 1-2-3 včetně jejich funkcí během hry. Rozebrali jsme s šéftrenérem Tomášem Babickým situaci mládežnického hokeje se světem a byli definovány nejčastější nedostatky, přičemž na prvním místě figuruje fyzická připravenost.

Karolína Kříženecká zabrousila k tématu motivace a PhDr. Jiří Suchý Ph.D. z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) seznámil přítomné o principech tréninkové jednotky a tréninkového cyklu. Účastníci se dozvěděli, co to znamená makrocyklus, mezocyklus, mikrocyklus a co je to superkompenzační křivka. Mgr. Klára Coufalová z FTVS UK vystoupila s informacemi o tom, jak funguje fyziologicky lidské tělo a jak se zapojují jednotlivé zóny energetického krytí během zatížení (výkonu).

Jan Ženatý svou poutavou přednáškou o psychologii koučování vysvětlil, proč je důležité myslet na zeleného slona a ne na růžového chameleóna, v čem spočívá sebehodnotící desetibodová škála a jak lze v praxi uplatnit sendvič, kartáč či debriefing.

V neposlední řadě jsme se od Doc. Petra Brandejského z Ústavu tělovýchovného lékařství 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice (Centrum zátěžové medicíny), dozvěděli jak a co správně pít a jíst před výkonem, během výkonu a po výkonu, včetně základních informací o automasáži.

Předseda Českého svazu pozemního hokeje Gino Schilders do morku kosti rozebral na hřišti pozitiva a negativa trenérské práce během tréninku u jednotlivých hokejových cvičení.

Jak vidět, první část školení se uskutečnila více v učebně a za lavicí, než na hřišti. Ve druhé, listopadové části se poměr praktické a teoretické výuky otočí. Nejen to. Na základě zpětné vazby, kterou účastníci předali na začátku školení v dotazníku a i s ohledem na závěry mnoha diskusí, které v rámci školení proběhly, jsem upravil program školení tak, aby odpovídal nejen přáním aspirantů získání trenérské třídy, ale i trenérům, kteří již trenérskými třídami disponují, avšak mají zájem pouze o výsek přednášek, které jsou uvedené v programu.

Změny a doplňky programu spočívají v následujících bodech:
1. Rozšíření praktických ukázek na hřišti,
2. umožnění shlédnutí přednášek a praktických cvičení i ostatním trenérům a zájemcům,
3. otestování frekventantů v rámci zakončení školení.

Ad 1) V průběhu školení jsem byl dotazován, jak jsem spokojený se školením. Nebyl jsem ochotný odpovídat z toho důvodu, že školení je třeba chápat v celkové koncepčnosti dohromady. Pokud budu školení hodnotit, tak až po skončení 2. části školení, neboť pak všechny teoretické i praktické přednášky vytvoří konečný obrázek.

Nicméně nejen já, ale i ostatní účastníci cítili, že ten poměr teorie a praxe je výraznější ve prospěch teorie. Během koncipování programu a plánování školení to jinak s ohledem na možnosti externích lektorů udělat nešlo. Avšak návrhy a připomínky (zejména v diskusích) mne zaujaly natolik, že jsem se rozhodl rozšířit v listopadu hodiny praktických hodin ze specializace. Alespoň trochu...

Další z důvodů je i to, že na školení je velký počet mladých, začínajících trenérů, kterým se tyto hodiny rozhodně hodí a budou mnohem lépe vybaveni poznatky do své trenérské praxe.

Ad 2) 1. část školení, respektive jeho program, byl v mnohém na první pohled možná dosti nudný (ale velmi důležitý) jak pro nové trenéry, tak i pro trenéry zkušené, kteří již nějakou dobu trénují ve svých oddílech, jsou dostatečně vybaveni teorií, ale zato nepohrdnou praktickými ukázkami. Zejména druhá část přímo vyzývá přednášky navštívit a naučit se něco nového z praxe.

Proto si myslím, že je hloupost bránit ostatním trenérům, kteří mají zájem rozšiřovat své obzory v praktické části, abychom jim bránili účastnit se trenérského školení jen proto, že nebudou přítomní po celé tři dny.

Nabízím tedy oddílům a trenérům možnost shlédnout praktické hodiny podle vlastního výběru avšak, za respektování řádu školení a pochopitelně za přiměřený poplatek tak, aby byly náklady na zajištění prezentace pokud možno co minimální.

Konkrétně se jedná o následující přednášky, které lze individuálně navštívit.

  1. core trainink – posilování na balančních pomůckách, které svou podstatou posilují a zpevňují tělesné jádro, které v rámci pohybu hráče s holí a míčkem podporují zlepšování pohybové koordinace, obratnosti a zvyšuje efektivitu pohybu – herní činnosti.
  2. Výuka základů atletické abecedy – propast mezi českým a světovým hokejem, ať je jakákoliv je v prvé řadě v běžecké dovednosti. Tato oblast ergonomického pohybu v rámci běžeckých soubojů je na jedné straně stále podceňovaná a nedává se jí tolik prostoru jako během technické přípravy a na straně druhé, ač je snaha běhat a zvyšovat si výkonnost, jsou běžecké – atletické tréninky realizovány s chybami.
  3. Ukázkový trénink basketbalistů Nymburk – rozvoj obratnosti, koordinace a výbušné sily – chceme.li se vzdělávat a být lepší a lepší, proč nehledat inspiraci ke své práci i jinde? Například u nejlepšího basketbalového týmu v republice?
  4. Praktické ukázky hokejových cvičení – nápadů, nových cvičení, netradičních nápadů není nikdy dost. Proto více a více a ještě více.

Ad 3) Vzhledem k tomu, že v rámci výstavby nových internetových stránek došlo k omezení požadavků TMK, zejména e-learningu, budou mít všichni zájemci o III. trenérskou třídu, která je předstupněm pro získání II. Trenérské třídy a možnosti založení živnostenského listu, absolvovat v závěru školení krátký test.

Pokud bychom zrekapitulovali podstatu školení trenérů IV. třídy, všichni, kdo absolvují obě části školení automaticky získávají IV. trenérskou třídu, což je potvrzení ČSPH o tom, že trenér může zodpovědně vykonávat trenérskou činnost se základním spektrem vědomostí. Test má pouze za úkol ověřit písemně znalosti a mít tak jistotu, že na školení II. trenérské třídy nevysílá ČSPH „lajdáka.“

Možností získat nové poznatky je tedy hodně.

Příležitost tu v listopadu bude.

Záleží jen na trenérovi, či oddílu, jak přistoupí k nabídce TMK a jak dokáže využít následně získané nové vědomosti ve své práci. Pokud by se i z řad hráčů našli zájemci o účast na praktických lekcích, budeme jen rádi. Jednotlivé praktické lekce, které jsou uvedené v programu, v příloze tohoto článku budou placeny zvlášť a jejich výše bude sdělena přímo organizačním pracovníkům do oddílů, případně odpovím na dotaz zájemci ().

 

Soubor:
Návratka školení 2_část.doc
Popis:
Návratka na 2. část školení pro ostatní zájemce
Formát:
doc
Velikost:
35kB
Soubor:
2 část program.xls
Popis:
Předpokládaný program 2. části školení
Formát:
xls
Velikost:
29kB
Ukázka coretraininku, který bude v listopaduUkázka coretraininku, který bude v listopadu
Ukázka coretraininku, který bude v listopadu
Ukázka coretraininku, který bude v listopaduUkázka coretraininku, který bude v listopadu
Ukázka coretraininku, který bude v listopadu
Ukázka coretraininku, který bude v listopaduUkázka coretraininku, který bude v listopadu
Ukázka coretraininku, který bude v listopadu
pozemnihokej.cz > Trenéři > Školení > Růžový chameleón se nahradí zeleným slonem
Loading...

Školení

Stránkování

12 3 4 5 >
 
 
Loading...

Školení

Stránkování

12 3 4 5 >
 
 

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském