Seminář ČSPH

11.4.2012 Kdo nebyl, prohloupil ...

Seminář ČSPH

Velice zajímavý seminář se uskutečnil dne 3.3.2012 a vedl ho doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD.

Účast byla veliká a myslím si, že si každý odnesl velmi poučné poznatky.

Např. u dětí do 10 let není nutné protahování před tréninkem , u kategoriích od benjamínků po mladší žáky a žákyně by se nemělo hrát na body a výhry v turnajích. A další zajímavé věci co naši trenéři potřebují, aby se dál trenérsky rozvíjeli.

Vše co nám bylo předneseno vede k zamyšlení, zda vedeme naši mládež tím správným směrem. Dle zúčastněných trenéru měl tento seminář velice pozitivní ohlas a přinesl jim spoustu nových věcí 

do jejich další trenérské práce.

Děkuji všem zúčastněným a hlavně panu Tomáši Peričovi za velmi zajímavý seminář. 

Rád bych Vás také pozval na další školení, které se uskuteční v červnu (datum upřesníme na našich webových stránkách).  Školení se uskuteční v salonku  Mirko Huptychova u hřiště SK Slavia Praha a téma bude Olympijská kvalifikace v Japonsku celkový souhrn + video analýza .

připravil

Tomáš Babický

foto dodal

Mgr.Dušan Hrazdíra

pozemnihokej.cz > Trenéři > Semináře > Seminář ČSPH

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském