Svazový a oddílový trenér

23.5.2012 Svazoví trenéři

1. Svazový profesionální trenér – garant rozvoje 2012 – 2015..? více

22.6.2011 Tomáš Babický v Olomouci

17.6.2011 zavítal do Olomouce Tomáš Babický na 24. trénink sportovního kroužku FZŠ Dr.Milady Horákové, který má pod svou patronací SKUP oddíl pozemního hokeje Olomouc. Tréninku se zúčastnilo 10 dětí, které měly možnost si společně s Tomášem zatrénovat. více

16.11.2010 Svazový a oddílový trenér – motor oddílu

ČSPH (komise Mládeže a Rozvoje) od ledna 2011 startuje projekt "Svazový a oddílový trenér" vycházející z priorit Vize 2015. Cílem tohoto projektu je v oddílech motivovat trenéry k perspektivní trenérské práci, pravidelný a urychlený přísun nových dětí a předávání aktuálních trenérských dovedností a znalostí mládeži. Snahou je i vytvoření perspektivní skupiny trenérů, kteří budou spolupracovat napříč oddíly. více

pozemnihokej.cz > Trenéři > Svazový a oddílový trenér

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském