Technika

Zde naleznete soupis základních technik s hokejkou. Jsou zařazeny ke kategoriím, kde si myslíme, že je ideální tyto techniky procvičovat. Po kliknutí na kategorii se Vám ukáží jednotlivé techniky. Po dalším odklinutí na požadovanou techniku se Vám zobrazí video s její ukázkou. Poslední kliknutí na stránce s videem Vám ukáže doporučená cvičení, která Vám pomohou tyto techniky procvičovat.

Vzhůru do světa hokejky a míčku!

Nezapomeňte - jednotlivé techniky po ukázce zařazovat do cvičení, pohybových her, aby děti sami nacházely kouzlo hokejky a dokázaly je používat především v praxi. Pokud se vrátíte na úvodní stránku a vstoupíte do pohybových her, ukážeme Vám, jak hokejku využít právě v nich.

Stále také opakujte předešlé techniky v různých cvičení - opakování je matka moudrosti. Nezapomeňte se zvládnutím technik dětem přidávat pohyb, ubírat čas, prostor, přidávat soupeře. Ať nestojí na místě a dál se rozvíjí.

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském