Zpravodaj TMK - trénink brankářů

11.8.2010 Nové číslo k dispozici

zpravodajezpravodaje
zpravodaje
Olympijská solidaritaOlympijská solidarita
Olympijská solidarita
Proměňování šancíProměňování šancí
Proměňování šancí
HalaHala
Hala
Smýkaný úderSmýkaný úder
Smýkaný úder
Trénink brankářůTrénink brankářů
Trénink brankářů

Vážení sportovní přátelé, je mi nesmírným potěšením Vám oznámit, že ve spolupráci s Emilem Závodným, který nesl největší břemeno zpracování metodického materiálů, Martinem Černým, Filipem Neusserem, Petrem Doležalem, Radkem Noskem a předsedy trenérsko metodické komise při Českém svazu pozemního hokeje, po dlouhé době vychází nový Zpravodaj TMK s monotematickým obsahem trénink brankářů. 

Každý oddíl dostává pro své potřeby jednu kopii a já jen doufám, že si svou cestu k oddílovým trenérům najde a tréninková cvičení v něm obsažená  se uplatní i v praxi. Zpravodaj TMK je distribuován na nosiči DVD (možno dále kopírovat) a obsahuje Brožuru ve formátu pdf v tiskové kvalitě a video nahrávku z brankářského semináře ve formátu mpeg. 

Zpravodaj je koncipován z několika částí a událostí, které se za posledních deset let staly. Jednak to byl speciální seminář pro brankáře, který ve spolupráci s trenérsko metodickou komisí ČSPH v roce 2003 vedl Radek Nosek. V rámci tohoto semináře jsem točil video jednotlivých cvičení, která jsou součástí zpravodaje. Krátké, ale bezesporu neméně důležité příspěvky napsala naše současná brankářská reprezentační jednička Filip Neusser, a Petr Doležal, předseda sportovně technické komise, který v roce 1999 zpracoval desetiboj brankáře vycházející z hokejového semináře v Nymburku, který vedl světoběžník Horst Wein. 

 Avšak hlavním pramenem byl německý časopis Hockey trainer, který nejprve vycházel samostatně a nyní je publikován jako příloha časopisu Hockey Zeitung. Zde publikoval na pokračování v letech 2000-2003 tréninková cvičení pro brankáře zkušený trenér Wolfgang Kluge. 

V případě, že byste se chtěli zapojit do tvorby Zpravodaje, velmi rád uvítám jakékoliv náměty, návrhy, připomínky či dotazy, které obohatí další čísla Zpravodaje TMK. 

Náměty mohou být inspirovány díly předchozími, vlastní praxí, vlastní zkušeností nebo zkušeností jiných. Pokud byste měli zájem o předchozí Zpravodaje TMK (halový trénink, Proměňování brankových šancí, Olympijská solidarita, Smykaný úder 1 a 2 díl), neváhejte mne kontaktovat buď pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím korespondenční adresy (Dušan Hrazdíra, Chvalská 12/719, 194 00, Praha 9, případě mne kontaktujte na telefonním čísle +420 776 185 390.

 Pokud máte zájem získat DVD přímo ode mne, velice Vám jej obratem zašlu za cenu hodnoty DVD nosiče popřípadě jeho výměnou za čistý disk.

 Děkuji Vám předem za ochotnou spolupráci, přeji Vám příjemné čtení a mnoho úspěchů v propagaci Zpravodaje TMK ve svých klubech!

Mgr. Dušan Hrazdíra 
předseda trenérsko metodické komise

pozemnihokej.cz > Trenéři > Metodické materiály > Zpravodaj TMK - trénink brankářů
Loading...

Metodické materiály

Loading...

Metodické materiály

Trenérský web

Nacházíte se v části stránek Českého pozemního hokeje, které jsou učeny trenérům pozemního hokeje. Pokud máme možnost jakkoli využívat moderních informačních technologií k propagaci a dalšímu vzdělávání samostudiem, případně výměnu zkušeností, je třeba toho využít. Obsah stránek je zaměřen na:

1) informace o seminářích a školeních, včetně možnosti se online přihlásit a zaregistrovat,
články s populárně naučným obsahem,

2) trenérskou znalostní databázi, která obsahuje tréninková cvičení, video ukázky, nebo metodické rady a pokyny k trénování všeobecně,

3) adresář trenérů.


Doufáme, že trenérský web bude cenným nástrojem nejen pro plánování tréninkového procesu všech kategorií, ale zároveň velkou inspiraci a motor pro vlastní práci na poli trenérském