Fond Dětí a Mládeže v roce 2012

Ke dni 5.9.2012 se podařilo formou dobrovolných příspěvků a darů navýšit stav Fondu dětí na 179.253,- Kč, na čemž se společně podíleli jak jednotlivci a kolektivy.

Jak jistě víte, byl na konci roku 2010 v rámci postupného naplňování  jednoho z hlavních pilířů a priorit vedení Českého svazu pozemního hokeje, kterým je dlouhodobá podpora a péče o mládež, založen Fond dětí.

Touto formou bylo umožněno nejen členům ČSPH, ale i širší veřejnosti  cíleně se podílet na rozvoji právě kategorie dětí a mládeže v rámci pozemního hokeje v České republice.

Tento Fond dětí přitom nenahrazuje obvyklé finanční prostředky, které jsou každoročně určovány  pro potřeby Komise mládeže a SCM, ale naopak je doplňuje, aby byla pro potřeby rozvoje této věkové kategorie vytvořena budoucí rezerva a mohly být hrazeny další podpůrné programy.

Gino Schilders, prezident ČSPH, k tomu dodává: „Založili jsme tento fond, protože cítíme, že v této věkové skupině leží naše budoucnost a věříme, že mezi námi je mnoho lidí, kteří jim fandí a kteří buď chtějí na jejich rozvoj přispět, nebo již i přispěli. Chci poděkovat všem, kteří přidali nějakou tu korunu do fondu, ať už to byl příspěvek anebo dar. Pevně doufám, že na konci tohoto roku budeme v situaci, kdy dle pravidel pro užití Fondu dětí bude možno na podporu dětí použít první část shromážděných finančních prostředků.“

Chceme dodržet slib a každoročně informovat o výši konta Fondu dětí a proto jsme se na aktuální stav prostředků zeptali Martina Černého, člena předsednictva ČSPH a „kmotra“ Fondu dětí: „Ke dni 5.9.2012 se podařilo formou dobrovolných příspěvků a darů navýšit stav Fondu dětí na 179.253,- Kč, na čemž se společně podíleli jak jednotlivci a kolektivy – fyzické osoby, tak i právnické osoby, a za což je třeba všem srdečně poděkovat. Osobně jsem rád, že se tento projekt ujal, a že se tím potvrzuje, že jsou lidé, kterým na budoucnosti našich dětí skutečně záleží.“

Děkujeme všem, kteří Fond dětí jakkoliv podporují a věříme, že budete v podpoře i nadále pokračovat.

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy