Výsledky zasedání rady ČSPH 31.3.2017

Zasedání Rady Českého svazu pozemního hokeje 30. 3. 2017 proběhla v klubovně Mirko Huptycha u hřiště SK Slavia Praha. 

Rada vzala na vědomí:

 1. zprávu předsedy ČSPH
 2. zprávu hospodáře ČSPH o čerpání  rozpočtu za rok 2016
 3. zprávu revizní komise ČSPH

Rada schválila:

 1. účetní závěrku ČSPH za rok 2016
 2. rozpočet ČSPH na rok 2017
 3. výroční zprávu ČSPH za rok 2016
 4. změnu Soutěžního řádu ČSPH
  – čl. 12 věkové kategorie U6, U8, U12, U14, U16, U18
  – čl. 13 rozhodujícím datem pro přechod do vyšší kategorie je 1.1. daného roku
  – čl. 13/3 se doplňuje: hráč, který dovrší 15 let, může startovat v kategorii mužů
 5. kooptaci Petra Kellnera a Tomáše Holka do P-ČSPH

Rada ukládá:

 1. P-ČSPH zajistit navrácení částky 73.000 Kč do Fondu dětí
 2. P-ČSPH projednat možnost příspěvku na činnost PSPH
 3. PSPH do 30.4.2017 zpracovat návrh na optimalizaci soutěží U10 od ročníku 2017/18
 4. STK ČSPH na předchodnou dobu upravovat věkové kategorie U14-U18 dle momentální situace přihlášených družstev
 5. P-ČSPH zveřejňovat informace z jednání předsednictva

Návrhová komise: Jiří Kačmařík, Tomáš Levý, Ing. Miroslav Smolík.

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy