Rozpis soutěží STK ČSPH 2018/2019

Pravidla pro soutěže v sezóně 2018/2019 pro venkovní i halové soutěže.

 1. Názvy soutěží a věkové hranice
 2. a) Extraliga muži                                                       extraliga muži
  b) Extraliga ženy                                                                 extraliga ženy
  c) dorostenci                                                                       dorci               1.00 a mladší
  d) dorostenky                                                                      dorky              1.1.00 a mladší
 3. e) starší žáci                                     starší žáci       1.03 a mladší
 4. f) starší žákyně            starší žačky     1.03 a mladší
 5. g) mladší žáci             mladší žáci     1.06 a mladší
 6. h) mladší žákyně                                mladší žačky   1.06 a mladší
 7. Technické ustanovení:
  – řízení soutěží – STK ČSPH, která rozhoduje v I. instanci;

– všechny soutěže jsou soutěžemi základními

– pořadatel – oddíly PH uvedené v rozlosování na l. místě;
– hrací dny: dle termínové listiny;

– hrací doba: 4 x 15 minut (bez time outu),

mladší žactvo 2 x 15 minut

– počet hráčů, hrací plocha: muži, ženy 11

dorost 8 + 1 celá plocha

starší žactvo 8+1   3/4 plochy,

                           v případě dohody obou soupeřů je možné hrát v počtu 11 na celé ploše

mladší žáci, mladší žákyně: 5 + 1, na polovině hřiště zúžené o 8 metrů

 

Poznámka:

oddíly, které nenahlásily začátky utkání svých družstev do vydání rozlosování

jsou povinny postupovat dle SŘ ČSPH. V případě písemné dohody obou oddílů do vydání rozlosování, je možno hrát utkání v průběhu jednoho víkendu.

 

Změna termínu a začátku utkání: za jakoukoli změnu provedenou po vydání

rozlosování je dle SŘ ČSPH čl. 49, 51 stanoven poplatek za projednání změny ve výši 5OO,- Kč dospělí, 3OO,- Kč dorost, 150 Kč žactvo za jedno utkání.

 

Upozornění: Utkání ve všech soutěžích se hrají pouze na umělé trávě,

 

 1. Účastníci:
 2. a) extraliga muži               b) extraliga ženy                                

        Slavia                             Slavia

Praga                              Hostivař

Rakovník                        Rakovník

President                        Praga

Bohemians                     Hradec

Hradec                            Mnichovice

Litice                              Slavia B

Hostivař                          Litice

Bolevec                           Bohemians

Rača

Šenkvice

Litice B

 

 1. c) dorostenci                     d) dorostenky            e) st.žáci                      

Slavia                            Slavia                         Slavia

Mnichovice                   Hostivař                      Olomouc

Litice                             Bohemians                  Hradec

Rakovník                       Praga                          Budějovice

Hostivař                         Litice                          Hostivař

Kbely

Litice

Rakovník

Kadaň

Mnichovice

President

Bohemians

Litice B

 

 1. f) st. žákyně                      g) ml. žáci                   h) ml.žákyně

Slavia                              Hradec                         Kbely

       Hostivař                           Hostivař                      Praga

Praga                               Litice B                      Hostivař

Rakovník                         Kadaň                         Slavia

Bohemians                      Kbely                         Bohemians

Mnichovice                     Mnichovice A            Rakovník

Litice                               President

RSC

Olomouc

Rakovník

Litice A

Mnichovice B

Bolevec

Slavia

Jičín

 

 1. Hospodářské náležitosti:

družstva startují na vlastní náklady. Náklady za cestovné a odměny rozhodčím proplácí pořadatel, který zašle vyúčtování na ČSPH. Náklady budou proplaceny na základě „Vyúčtování rozhodčího“.
Vyúčtování cestovného rozhodčích zašle oddíl po skončení  soutěže do 15.11.2018 a 15.7.2019 na Se ČSPH.

Rozhodčímu, který rozhoduje v jednom místě (městě) a v jednom dnu více utkání, cestovné
proplácí oddíl z nejvyšší soutěže, který hraje nejdříve.
Odměna za řízení utkání viz čl. 11

Oddíl má dle SŘ ČSPH čl. 17/4 povinnost mít na každé družstvo, které je zařazeno

do soutěže, aktivního rozhodčího.

 

 1. Startují:

hráči a hráčky splňující podmínky pro start dle SŘ ČSPH , RŘ ČSPH a PŘ ČSPH.

 

 1. Náležitosti hráčů:
  hráči a hráčky startují na základě platné registrace ČSPH. Soupisky dle čl. l4,15,16 SŘ

ČSPH. V soutěži starších žáků je povolen start starších žákyň mateřského oddílu. V jednom

okamžiku mohou být na hrací ploše maximálně 3 hráčky jednoho družstva. V soutěži mladších žáků je povolen start mladších žákyň mateřského oddílu. V soutěži mladších žákyň

startují pouze žákyně, start žáků není povolen.

 

 1. Předkládání registračních průkazů:

trenér, vedoucí nebo kapitán předloží spolu se zápisem o utkání registrační průkazy
všech hráčů. Při nepředložení registračního průkazu je možno postupovat dle SŘ ČSPH
čl. 2O, 2l. Při opakovaném nepředložení registračních průkazů v rámci družstva bude postupováno
dle ustanovení  SŘ ČSPH XV, čl. 58 následovně:

 • první nepředložení: bez následků
 • druhé nepředložení: důtka
 • třetí nepředložení: pokuta
 • čtvrté nepředložení: pokuta
 • páté nepředložení: odečtení bodů

 

 1. Odebrání registračního průkazu:
  – za vyloučení do konce utkání (červená karta);

– za hrubé urážky či tělesné napadení po skončení utkání v areálu hřiště.

 

 1. Zdravotní prohlídky dle čl.18 SŘ ČSPH

Záznam o způsobilosti k provozování sportu ( absolvování zdravotní prohlídky ) provede lékař potvrzením do registračního průkazu, případně klub předloží STK ČSPH kopie  lékařských posudků, nebo lékařem potvrzený seznam hráčů.

Prohlídka je platná po dobu 12 měsíců. 

 

 1. Systém:

Extraliga muži

v základní části dvě skupiny A, B každý s každým dvoukolově,

v nadstavbové části skupina C a skupina D, ve skupinách každý s každým dvoukolově,

do skupiny C postupují družstva na 1. – 3. místě po základní části, započítávají se výsledky

ze vzájemných utkání v základní části

do skupiny D postupují družstva na 4 – 6. místě po základní části, započítávají se výsledky ze vzájemných utkání v základní části.

 

play off: 1. družstvo x 4. družstvo ze základní části na jedno vítězné utkání

 1. družstvo x 3. družstvo ze základní části na jedno vítězné utkání

Vítězové na jedno utkání o první místo (termín a místo play off určí STK ČSPH)

Utkání o 3. místo se nehraje.

 

Vítěz základní části má právo, v případě, že se nestane vítězem finále, přihlásit se do soutěže Trophy (Challinge). V případě, že vítěz základní části je totožný s vítězem finále má právo účasti v Challinge druhý ze základní části.

 

extraliga ženy:

každý s každým dvakrát + play off (viz extraliga muži)

 

dorostenci:

každý s každým třikrát

 

dorostenky:

každý s každým třikrát

 

starší žáci:

V základní části 3 skupiny. Ve skupině každý s každým 2x. V akci 2 utkání. Čas utkání 2×20 minut

Skupina A – 4x akce. Skupina B a C – 3x akce

Nadstavbová část: 2 skupiny každý s každým 2x

Skupina D (7 účastníků) – 14 kol  (12 utkání)

Skupina E (6 účastníků) – 10 kol (10 utkání )

Celkový počet kol: max. 18 kol (20 utkání), min. 13.kol (16 utkání)

Do skupiny D postupují 1. a 2. družstvo ze základních skupin + dvě nejlepší družstva ze 3. míst.

Výsledky 5. družstva ze skupiny A se pro určení postupujících ze 3. míst nezapočítávají.

 

starší žákyně:

každý s každým dvakrát

 

mladší žáci:

V základní část 3 skupiny po 5 družstvech

Ve skupině každý s každým 2x (4 akce)

Nadstavbová část:

Skupina D – 8 účasrníků každý s každým 2x (7 akcí)

Skupina E – 7 účastníků každý s každým 2x (6 akcí)

Celkem 11 (10 akcí) v akci 2 utkání , hrací doba 2×15 min.

Do skupiny E postupují 1. a 2.družstvo ze základních skupin + nejlepší 2 družstva ze 3. míst.

 

mladší žákyně:

každý s každým čtyřikrát v 10 akcích

 

 1. Hodnocení soutěže:
  dle SŘ ČSPH – dlouhodobé soutěže.

 

play off

semifinále: každé utkání musí mít vítěze, při nerozhodném výsledku následuje série samostatných nájezdů.

finále na jedno vítězné utkání: dle SŘ ČSPH čl. 66, 67

při nerozhodném výsledku následuje série samostatných nájezdů.

 

 1. Rozhodčí:
  A Delegace

Deleguje komise rozhodčích. Delegace je jmenovitá na soutěže extraliga muži, extraliga ženy, dorostenci, dorostenky. V ostatních soutěžích, pokud nebude nasazen rozhodčí jmenovitě, zajišťuje rozhodčí domácí oddíl. KR ČSPH si vyhrazuje právo změnit delegaci. Změny v nasazení a omluvy jmenovitě delegovaných rozhodčích řeší KR ČSPH tel.: +420 774 451 668 V ostatních případech, kdy jsou delegovány oddíly, řeší omluvy a následné změny mateřské oddíly.

 1. Cestovné,

Na cestovné ve výši 5,- Kč/ km za auto na utkání mimo místo bydliště mají nárok pouze rozhodčí delegovaní k utkání KR ČSPH. Rozhodčí ze stejného místa (města) bydliště jsou povinni při použití auta cestovat společně a vyúčtovat jedno jízdné. Při jmenování rozhodčích z odlišných míst bydliště, tzn. obsazení auta pouze jednou osobou 4 Kč/km za auto na utkání mimo místa bydliště.

Cestovné vyplácí delegovaným rozhodčím domácí oddíl po skončení utkání.

 

 1. Odměny za vedení utkání:

Odměnu za vedení utkání vyplácí rozhodčím na základě vyplněného formuláře „ Vyúčtování rozhodčího pozemního hokeje“, domácí oddíl!!!!

 

Výše odměn za utkání:

Extraliga muži            800 Kč            I. liga ženy      300 Kč            mladší žactvo 70 Kč

Extraliga ženy            700 Kč           starší dorost    300 Kč            hlavní rozhodčí 400/akce

 1. liga muži 400 Kč           starší žactvo    200 Kč

 

Výše konečné odměny se řídí počtem odvedených utkání, ale také plněním si základních

povinností rozhodčího či proviněním se proti Řádům ČSPH dle sazebníku:

 • Včasné neodeslání zápisu o utkání na Se ČSPH …………………….– 50 Kč
 • Špatné či nedostatečné vyplnění zápisu o utkání …………………… – 50 Kč
 • Nedostavení se na utkání dle rozpisu bez omluvy ………… – výše odměny za utkání
 • Provinění se proti DŘ a SŘ (určuje DK,KR) …………………………dle DŘ,KR

Sankce za rozhodčí s licencí C přebírá mateřský oddíl.

 

 1. Odeslání a vyplnění zápisů.

Rozhodčí jsou povinni překontrolovat před utkáním předložené registrační průkazy

hráčů a zjištěné nedostatky zaznamenat do zápisu o utkání. Rozhodčí (oddíl), který je

uveden na prvním místě v zápisu (rozlosování) je povinen odeslat řádně vyplněný zápis

v první pracovní den po utkání na Se ČSPH a v případě vyloučení na červenou kartu

i společně s registračním průkazem vyloučeného hráče.

 

 1. Kontrola jednotného oblečení.

Rozhodčí jsou povinni překontrolovat před zápasem stav reklamních ploch svazu a případné

nedostatky uvést do zápisu.

Při utkání extraligy přísně dodržovat ustanovení pravidel o jednotném oblečení.

 

 1. Tituly:
  a) – b) Mistr České republiky, medaile 22 ks za 1. – 3. místo a čestný diplom;
 2. d) – ch) Mistr České republiky, medaile 18 ks za 1. – 3. místo a čestný diplom.
 3. Sestup:
 4. a) v případě, že se do soutěže mužů přihlásí minimálně 12 družstev sestupují družstva

na 9. – 12. místě do I. Ligy mužů

 1. b) v případě, že se do soutěže žen přihlásí více než 10 družstev sestupují družstva

na 7. – 9. místě do I.ligy žen.

 

 1. Vyplňování zápisů:
  trenér, nebo vedoucí družstva odevzdá při předávání vyplněného zápisu, nejpozději
  2O minut u soutěží dospělých a 10 minut u soutěží mládeže před utkáním rozhodčím registrační průkazy hráčů a vyzvedne si je při podpisu zápisu po utkání. Do zápisu se uvádějí čísla registračních průkazů nikoliv rodné číslo, příjmení a jméno.

V případě nepředloženého registračního průkazu se uvádí rodné číslo hráče.

 

 1. Hlášení výsledků utkání:

První rozhodčí uvedený v zápise o utkání zašle po skončení utkání hlášení výsledku formou

SMS  na tel: 606 805 582, nebo e mail na p.dole@tiscali.cz. Forma hlášení: číslo utkání, výsledek. Výsledky budou umístěny na webu ČSPH nejpozději do 20:00 hod.

 

 1. Zasedání Registrační komise:
  RK zasedá ve dnech pondělí až čtvrtek (lO.OO-l6.OO).
  Hráč musí být zaregistrován (případně jiné úkony v registračním průkazu provedeny) nej-
  později do 2 pracovních dnů.

l9. Zasedání DK ČSPH:

Zasedání DK ČSPH se uskuteční každou středu po hracím termínu na Se ČSPH od 16.00 hod. Hráč, trenér, funkcionář vyloučený červenou kartou musí na základě rozhodnutí DK a

v souladu s čl. 5, odst. 12 DŘ ČSPH uhradit stanovenou částku před projednáním DK ČSPH.
Dále se postupuje dle ustanovení DŘ ČSPH čl. 2 odst. 6. Rozhodnutí DK ČSPH budou oznámena.

 

 1. Umístění hřišť:

SK Slavia Praha – areál SK Slavia „Eden“
HC 1946 Praga – hřiště Zelený pruh, vchod z ulice Nad Zemankou

HC Hostivař – areál „Na Groši“

TJ Slavia Hradec Králové – hřiště „ Farářství, Kuklenská 1132
HC 1970 Bolevec – hřiště 4. ZŠ v Plzni, vstup Žlutická ul.
TJ Plzeň Litice – hřiště ulice U Hliniště.

HC 1972 Rakovník – hřiště SK Rakovník nábřeží TGM

President – areál SK Slavia „Eden“

TJ Sokol Kbely – hřiště Sokola Kbely ulice Železnobrodská

HC Bohemians muži, st. žáci – areál SK Slavia „Eden“.

TJ Mnichovice – hřiště Mnichovice ulice Sportovní

Bohemians  ženy, st. žákyně  – hřiště Zelený pruh, vchod z ulice Nad Zemankou

Rača – místo je uvedeno v závorce za jménem domácího družstva

Olomouc – hřiště TJ Slavia Hradec Králové

 

Pokud hraje družstvo svá utkání jinde je místo konání uvedeno v závorce za jménem domácího družstva.

 

 1. Námitky, stížnosti, odvolání:
  Námitky a stížnosti dle čl. 7O SŘ ČSPH je nutno podat do l5 dnů od data utkání,
  ke kterému je vedena stížnost či námitka. Odvolání proti rozhodnutí orgánu v I. instanci dle čl. 75 SŘ ČSPH je nutno podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

 

 

 1. Pořádková pokuta za nedostavení se k utkání: dle SŘ čl. 38 odst. 2

Pořádková pokuta je stanovena ve výši:

 • soutěže dospělých: 5.000,- Kč
 • soutěže dorostu: 2.000,- Kč
 • soutěže žactva: 1.000,- Kč

 

 1. Tabulka pro výpočet kilometrovného:

 

Praha – Rakovník                                                                   140 km (tam i zpět)

Praha – Kadaň                                                                         220 km

Praha – Hradec                                                                       224 km

Praha – Budějovice                                                                 300 km

Praha – Brno                                                                           404 km

Praha – Plzeň                                                                          188 km

Praha – Mnichovice                                                               62 km

Budějovice – Kadaň                                                               450 km

Budějovice – Plzeň                                                                 270 km

Budějovice – Hradec                                                              440 km

Budějovice – Mnichovice                                                       250 km

Plzeň – Kadaň                                                                         176 km

Plzeň – Hradec                                                                        404km

Hradec – Mnichovice                                                             204 km

Hradec – Kadaň                                                                      444 km

Brno – Hradec                                                                         290 km

Brno – Budějovice                                                                  370 km

Brno – Plzeň                                                                           590 km

Brno – Rakovník                                                                     526 km

Mnichovice – Plzeň                                                                240 km

Kadaň – Brno                                                                          624 km

Rakovník – Plzeň                                                                   128 km

Rakovník – Budějovice                                                          370 km

Rakovník – Kadaň                                                                  110 km

Rakovník – Mnichovice                                                          176 km

Rakovník – Hradec                                                                 340 km

Praha – Olomouc                                                                     520 km

 1. Televizní přenosy:

V případě TV přenosů je domácí družstvo povinno zajistit minimálně 6 sběračů míčků, ukazatel skóre, ozvučení, hlasatele a zdravotní službu.

 

 

 

Praha:.3.7.2018

 

Petr Doležal

STK ČSPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení do skupin extraliga muži

 

Skupina A                             Skupina B

1 Slavia                                   2 Litice A

4 Rakovník                             3 Bohemians

5 Litice B                               6 Hostivař

8 Rača                                     7 President

9 Šenkvice                              10 Hradec

12 Bolevec                             11 Praga

 

Rozdělení do skupin starší žáci:

 

Skupina A                                           Skupina B                           Skupina C

Slavia                                                    Hostivař                              Rakovník

Kbely                                                    Litice                                    Bohemians

President                                           Hradec                                 Mnichovice

Budějovice                                        Kadaň                                  Olomouc

Litice B

 

Rozdělení do skupin mladší žáci:

 

Skupina A                                           Skupina B                           Skupina C

Mnichovice A                                    Litice A                                President

Hostivař                                              Kbely                                    Mnichovice B

Hradec                                                 Bolevec                               Rakovník

Kadaň                                                   Olomouc                             Slavia

Jičín                                                       RSC                                       Litice B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy