Liga minihokeje

Představujeme Vám Ligu minihokeje, je určena pro žáky škol (1. – 3. Tříd), kteří se přihlásili do školního kroužku a v průběhu školního roku se seznamovali s tímto olympijským sportem, pozemní hokej.

Je to soutěž, kde si děti mohou ověřit svoje schopnosti a dovednosti s ostatními školními družstvy ve třech úrovních:

  • Desetiboji
  • Ve hře 3 na 3
  • Ve hře 4:4

Liga je podporována Českým svazem pozemního hokeje (www.csph) a organizována jednotlivými oddíly, kde mladí sportovci mohou pokračovat ve své sportovní kariéře. Je to soutěž, kde jsou rodiče vítáni a spolu s trenéry a vedoucími kroužků vytvářejí rodinnou atmosféru turnajů.

Systém Ligy minihokeje

Kdo se může přihlásit?
– školní liga minimálně o třech základních školách (týmech) či jiných zájmových organizací pro děti

Jak se hraje?
jde o zjednodušený systém hry.
– desetiboj
– 3 na 3
– 4 na 4
doporučení je, hrát každý s každým

Termíny?
– turnaje probíhají v průběhu školního roku

Složení družstva?
– libovolný počet hráčů nebo hráček
– 1. – 3. Třída
– jeden hráč může v průběhu turnaje hrát za více družstev, ale v různých kategoriích
– turnaj mohou hrát hráčky a hráči EVIDOVANÍ v ČSPH

Zajištěný hřiště?
– organizátor musí být klub sdružený ČSPH
– hřiště musí být připraveno (branky, zázemí, rozhodčí a další materiály dle dohody s ČSPH)

Stupně turnaje?
– za každé dosažení úrovně žák či žákyně dostane tričko

  1. Úroveň = bílé
  2. Úroveň = červené
  3. Úroveň = modré

Zajišťuje ČSPH za podpory MŠMT 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy