Pravidla minihokeje

Následující ustanovení pravidel sledují podporu spoluúčasti všech hrajících dětí. Zdůrazňují myšlenku, že prožitek ze hry by měl mít přednost před konečným brankovým výsledkem. Radost ze hry a výchovné působení stojí v popředí. Měli bychom mít vždy na paměti, že je třeba hrát hru pro její podstatu, ne pro zisk bodů za každou cenu.

  1. Hřiště

Hřiště na pozemní hokej se rozdělí ideálně na 3 území, ve kterých probíhá turnaj ve všech třech úrovních najednou. V zimních měsících, kdy je turnaj pořádán v tělocvičně (hale), se velikost hřiště upravuje podle velikosti tělocvičny. U tělocvičen můžeme případně hrát bez autů a stěny tělocvičny brát jako mantinely.

  1. Střelecký kruh

Střelecký kruh neexistuje – branka platí po provedení míčku brankovou čárou.

  1. Branka

Branka pro minihokej může mít libovolný rozměr (jednou z možností, je nakreslit branky na zdi, nebo dát ke zdi matraci, žíněnku nebo duchnu, prostě cokoli, do čeho se budou moci děti trefovat).

  1. Hrací doba

Hrací doba je 2 x 10 minut s pětiminutovou přestávkou. Po domluvě lze hrát kratší nebo naopak delší čas, podle podmínek, počtu družstev atd.

  1. Družstvo

Děvčata a chlapci mohou hrát společně.  Brankář (pokud je) může se pravidelně zapojovat do útoku svého družstva, aby vypomohl coby hráč.

  1. Hraní s míčem

Není povoleno hrát úderem.

 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy