Stručná pravidla pro kategorii Benjamínci (U8)

Organizační informace

Systém turnaje je plně v rukou pořadatelů – rozlosování zápasů, způsob vyvrcholení
turnaje apod.

Hracími dny jsou sobota a neděle.

Hráči, kteří se účastní turnaje, musí mít potvrzený posudek zdravotní způsobilosti.
Posudky shromažďuje oddíl, za který hráč nastupuje, na turnajích se posudky
nepředkládají.

Hrací doba

Celkový hrací čas pro tým kategorie U8 – Benjamínci činí celkově 50 až 60 minut
za den. Hrací doba jednoho zápasu je cca 10 minut.

Hráči

V každém týmu je 3 až 6 hráčů. Na hřišti hrají za každý tým 3 hráči bez brankáře,
ostatní střídají. Hráče průběžně střídá trenér při přerušení hry po vstřelené brance.
Pokud nepadne gól, zajistí po 2 minutách střídání hráčů rozhodčí.
Tým nesmí hrát s méně než se třemi hráči. Při rozdílu více jak 3 gólů se počet hráčů
v poli nemění, pokud se vedoucí týmů o tomto pravidlu nedohodli před zahájením
turnaje jinak.

Hřiště

Velikost hřiště je 23 x 23 metrů. Z každé straně hřiště je vyznačena střelecká zóna
ve vzdálenosti 6 metrů od koncové čáry.
Na každé koncové čáře má každý tým 2 branky. Branky mají rozměry 2 m x 1 m.
Branky jsou od sebe vzdáleny 12 metrů, branková tyč na straně vně hřiště je tedy
vzdálena od postranní čáry 3,5 m.
Diváci se musí pohybovat mimo hrací plochu, případně ve vymezeném prostoru
kolem hřiště.

Gól

Gól platí, pokud se hráč soupeře dotkne míčku hokejkou ve střelecké zóně.
Vlastní gól neplatí. Pokud došlo v průběhu zápasu k posunutí branky a míč dle
názoru rozhodčího přešel přes brankovou čáru, gól uzná.

Technický gól je uznán, pokud bránící hráč úmyslně zabránil svým tělem nebo kulatou stranou hokejky cestě míčku do branky.

Údery

Povolené údery:      
PUŠ, příklep
Zakázané údery:   
argentinský bekhend, klasický úder, zametený úder (bekhend i forhend)
Je zakázáno hrát vysokou holí.

Ochranné vybavení hráčů

Povinné jsou holenní chrániče, doporučené jsou chrániče zubů.

Zahájení hry

 a) Buly ve středu hřiště na začátku zápasu, nebo po vstřeleném gólu. 
Při buly jsou všichni hráči na své polovině hřiště. Je ustálenou zvyklostí turnajů, že po vstřeleném gólu rozehrává ze středu hřiště hráč týmu, který inkasoval branku (volným úderem nebo samorozehrou) a hráči soupeře dodržují při rozehrání minimální vzdálenost od míčku 3 metry.

 b) Rozehrání – volný úder nebo samorozehra (self pass)

Pokud došlo k jakémukoliv porušení pravidel, rozhodčí nařídí rozehrání proti týmu, který se dopustil porušení pravidel:

– z místa přestupku, poruší-li pravidlo hráč mimo obranné pásmo svého týmu, nebo
– ve vzdálenosti 3 metrů od obranného pásma soupeře, poruší-li pravidlo bránící hráč ve svém vlastním obranném pásmu.

Pokud míček překročil postranní čáru, rozehrává hráč týmu soupeře, jehož hráč se dotknul míčku před překročením postranní čáry jako poslední:
– z místa, kde míček překročil postranní čáru, pakliže k tomu nedošlo v obranném pásmu, nebo
– z postranní čáry ve vzdálenosti 3 metry od obranného pásma, překročí-li míček postranní čáru ve střelecké/obranné zóně.

Pokud míč překročil zadní čáru, míč do hry uvádí vždy hráč bránícího týmu z hranice vlastní střelecké zóny.

Ve všech případech rozehrání:
– jsou hráči soupeře vzdáleni od míčku minimálně 3 metry,
– může směřovat rovnou do střelecké zóny/obranné zóny soupeře.

Ostatní

Neexistují trestné rohy, penalty ani trestné nájezdy.

Hra nohou není považována za porušení pravidel, pokud k tomu nedochází úmyslně nebo opakovaně.

Rozhodčí

Zápas rozhoduje jeden rozhodčí věkem minimálně ve věku starší žák.

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy