Pravidla soutěže „Pozemní Hokejista roku 2018-2019“

Zde je popis pravidel pro letošní soutěž Pozemní Hokejista roku

1.     Anketa

Název soutěže: „Pozemní hokejista roku 2018-2019“

Soutěž bude pojmenována podle sezóny a vyhlašuje se v červnu 2019 při Final4 extraligy.

Předsednictvo ČSPH si vyhrazuje právo v případě nutnosti pravidla upravit či zrušit vyhlášení v některých kategoriích.

2.     Kategorie

Pro účely soutěže pokud někde zmiňujeme kategorii U15 nebo U21 míníme následující:

U15 – do dané kategorie se může nominovat hráč hrající za U15 a vyšší – tedy kategorie U15 včetně tedy starší žáci/žákyně a výše.

U21 je horní limit tedy hráč, který k 1.1.2019 byl mladší než 21 let.

2.1.   Hráč/hráčka roku

Hráč je U15 a starší

2.2.   Talent roku muž/žena

U15-U21, může vyhrát jen jednou, tedy pokud v minulosti již vyhrál, nemůže být nominován

2.3.   Brankář/Brankářka roku

U15 a výše

3.     Principy soutěže a hlasování

ČSPH si vyhrazuje právo pravidla v odůvodněných případech změnit, či soutěž nebo její část ukončit bez vyhlášení vítěze.

3.1.   Výběr vítěze

Vítěz se vybírá ve třech krocích:

 • Nominace do každé kategorie (nominují odborníci)
 • Snížení počtu soutěžících – tzv. „CUT“
 • Veřejné hlasování na webu
3.2.   Nominace

Nominaci dělají odborníci a každý může nominovat 2 hráče v každé kategorii:

 • Svazový trenéři – 2x
 • SPS trenéři 4x
 • Reprezentační trenéři 6x – ženy/muži, U21, U18
 • Kluby 16x

Nominace za oddíly je dobrovolná, pokud někdo nedodá nominace v určeném čase nebo ji dodá později nebude na ni brán zřetel. Nominace Svazový trenéři, SPS trenér a reprezentační trenér je povinná. Zároveň je možné dodat nominaci jen v některých kategoriích, které daný odborník sleduje.

3.3.   Omezení počtu

V každé kategorii se udělá soupis hráčů dle počtu získaných nominací:

 1. Z nominace se nejprve vyřadí ti, kteří nesplňují pravidla soutěže
 2. Vezme se prvních 10 hráčů a takzvaný „Cut“ se provede na nejbližším místě, kde počet nominovaných hlasů bude nižší

Příklad „Cutu“:

Hráč Počet hlasů
Hráč 1 14
Hráč 2 12
Hráč 3 5
Hráč 4 3
Hráč 5 3
Hráč 6 3
Hráč 7 3
Hráč 8 3
Hráč 9 3
Hráč 10 3
Hráč 11 3
Hráč 12 2
Hráč 13 2

Hráči na místě 12 a dále neprošli cutem a nevstoupí do dalšího hlasování – v tomto případě se bude hlasovat pro 11 hráčů.

Pokud by hráčů po 1. Cutu bylo více než 15 v kategorii, dojde ke Cutu obráceně – tedy hledá se nejbližší změna pod 10 hráčů – označeno modře. Pokud by po 2. cutu bylo hráčů méně než 3, použije se první cut.

Doporučením je, aby kluby na webu www.pozemnihokej.cz doplnili fotky nominovaných hráčů. Svaz nebude nafocení zajišťovat.

3.4.Veřejné hlasování

Hlasování probíhá na Webu a každá osoba má právo poslat pouze jeden hlas i když má více emailů. Technicky bude hlasování omezeno na jeden hlas buď z email adresy nebo z mobilního telefonu, případně jiná forma, která omezí možnost zasílání více hlasů jednou osobou. Formu omezení rozhodne marketingová komise.

V případě, že dojde k evidentnímu hromadnému/opakovanému hlasování z evidentně účelových emailů, více emailů jedné osoby – marketingová komise má možnost tyto hlasy vyřadit nebo soutěž/kategorii zrušit, případně vyloučit nefér zvýhodněného hráče ze soutěže.

4.     Další ocenění

4.1.Kategorie přínos pozemnímu hokeji

Kritéria : Nominován je někdo, kdo v posledních letech významně přispěl k rozvoji pozemního hokeje

Nominace:

 • nominuje předsednictvo ČSPH – každý člen 1 osobu
 • kluby – 1 osoba

Finální hlasování – předsednictvo ČSPH

 1. Každý člen hlasuje za sebe pro 2 kandidáty
 2. V případě shody hlasů vítězů se hlasování opakuje již jen s jedním hlasem jen u nominovaných, které mají nejvyšší shodný počet hlasů – toto se opakuje až do finálního výběru jen jednoho vítěze
 3. Předsednictvo může kdykoliv rozhodnout, že se cena nebude v daném roce udělovat, nebo, že zvýší počet oceněných na max. 3 osoby.

 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy