Erasmus+ Trénink trenérů

Karolína Paterson a Vojtěch Kolář se zúčastnili vzdělávacího semináře v rámci projektu Erasmus+. Projekt je na 2 roky a během tohoto období se 6 trenérů – vždy žena a muž (ČR, Rakousko, Polsko) zúčastní 2 třídenních workshopů (2019 a 2020) v HC Den Bosch, kde se vybraní přednášející podělí s trenéry o jejich know-how. Celá skupinka trenérů pak témata zpracuje a informace předá trenérům dále ve své domovině.

Na semináři byly hlavními tématy:

– Rozvoj mládeže

– Trénink mládeže U14

– Jak vytvořit pozitivní kulturu v klubu

– Kondiční příprava/ASM model

– Nové koncepty hokeje

-Školní kroužky a hokej na školách – tohle téma nikdo nepřednášel, ale je zpracované na základě podkladů z daných zemí. Uvedené je to dole pod představením přednášejících.

– Moderní hokej/koučování

– Hra bez míčku

– Mentální příprava

– Video-analýza

– Drag flick

Co bylo obsahem jednotlivých témat, se ve stručnosti můžete dozvědět v rubrice pro trenéry, Erasmus + zde.

 

Veronika Decsyová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy