Jak se naučit střelbu puší na světové úrovni? Erasmus+ HC Den Bosch

Ageeth Boomgaard: Hlavní trenérka ženského týmu. Bývalá hračka holandského národního týmu and bívalá trenérka belgického národního týmu..

Ageeth nám říkala o základních bodech při malých rozích a na co bychom se měli soustředit, když učíme/trénujeme tento herní element. Ageeth rozdělila puš do tří částí.

3 faze při puší

1.Příprava a přiblížení

2.Nabalení

3.Rotace a vypuštění.

Při hodinové lekci jsme se naučili, co všechny tyto fáze obnáší:

  • Při první fázi “příprava a přiblížení” Ageeth klade velký důraz na: uchopení, počáteční pozice, počet kroků, vzdálenost levé nohy od balónku a překročení či úkrok. 
  • Druhá fáze “nabalení” se skládá z: linie balonku (rovně), levá ruka před pravý loket, levá ruka u těla, hokejka ve 45°.
  • Poslední fáze “Rotace a vypuštění” se skládá z natažení/vypuštění (pull/push motion), pohyb v bocích, pochyb zápěstím a konečná rotace těla. 

Při tréninku jsme analyzovali jak pušují světové špičky jako je Gonzalo Peillat nebo Mink van der Weerden.

Nejlepší pušaři stráví 300 hodiny ročně tréninkem puší. To zahrnuje samozřejmě trénink s trenérem, individuální trénink, video rozbor a speciálně připravený silový a kondiční trénink, aby se eliminovala zranění.

Příprava je základme k úspěchu. V první řadě, je duležité aby hráč byl zklidněný a soustředení za svůj cíl. Pro puše neexistuje jedna metoda, který by platila pro všechny stejně. Hráči si danné fáze přizpůsobí vlastnímu stylu, ale nekterá pravidla zůstanou nepozměněné, jako napřiklad vzalenost od balonku, úhel v rukach a linile balonku.

Další informace:

https://www.youtube.com/watch?v=H5p2ROiRw60&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/groups/854561511299726/permalink/2337016919720837/

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy