Mentální koučování Erasmus+ HC Den Bosch

Jaap van Helvoort: V posledních letech si hráči a trenéři začali uvědomovat jak významnou roli hraje mentální příprava.

Kouči mohou atletům dopomoci aplikovat základní tehniky mentální přípravy, které ovšem mají velký účinek

Jaap nám ukázal jak je mentální příprava důležitá a popsal nám co je seberegulace

Rozděluje se na 3 fáze

  1. Příprava
  2. Provedení
  3. Zlepšení

Fáze 1:  “ Příprava „ Postup byt takový, že před cvičení musí být hráči dotázáni, otázkami na tento způsob

  • V čem jsi dobrý a proč?
  • V čem by ses chtěl zlepšit?

Jeden z nejlepších způsobů jak si zlepšit danou techniku je pomocí vytyčení si cíle a následné monitorování si cesty k dosažení tohoto cíle. Každý si může dát jiný cíl v dané technice.

Fáze 2:  “ Provedení „ Během této fáze se kouč ptá hráčů na další otázky

  • Jak to jde? (dosahování cíle)
  • Co budeš dělat, aby si ještě zlepšil ve svém cíli?

Důležité je sledovat vlastní výkon. Zhodnocení sebe sama je klíčem k úspěchu.

Fáze 3:  “ Zlepšení „ Po cvičení je potřeba se též hráčů dotázat

  • Dosáhl si svého cíle?
  • Co ses naučil na příště?

Toto můžeme využít k dosažení efektivnějšího tréninku.

Zde je tedy uveden stručný přehled jedné z technik, které kouč používá na hráče během tréninku, aby zlepšil účinnost cvičení. Aby jakákoli technika mentálního koučingu byla účinná, tak musí být nejdříve uznaná jak hráči tak trenéry jako funkční nástroj.

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy