Pozemní hokej ve školách v Evropě Erasmus+ program HC Den Bosch

Jak vice zpopularizovat pozemní hokej? Mnoho národů si tuto otázku klade již mnoho let. Jsou různé způsoby, a jedním z nich je hokej ve školách. 

Holandsko má jednu velkou signifikaci: V současné době evidují přes 280 000 hráčů. Pro klub HC Den Bosch, kde je pro nové členy čekací list 3 roky, ale školní hokej nehraje velkou roli. Každý 62 Holanďan je registrovaným členem hokejové klubu. Pro porovnání, pouze každý 5513 občan Polska a každý 1926 občan Rakouska patří k hokejovému klubu. Jako účastníci programu Erasmus+ jsme se rozhodli zpracovat data k tématu hokeje ve školách v různých zemích. Podíváme se na to, jak školní hokej funguje v České republice, v Polsku, Rakousku a a v Holandsku. Zaměříme se na různé modely a jejich výhody/nevýhody. 

Kolik škol a školních týmů je v každé zemi?
Pro jaké věkové skupiny?
Jak je školní hokej organizován?
Jaké dokumenty se používají?
Jak jsou učitelé zapojení a jaké je jejich role?
Jaké je % dívek hrajících školní hokej?
Jak je školní hokej finančně podporován?
Jak často jsou organizovány školní turnaje?
Jaké další aktivity se pro školní hokej pořádají?
Jak dlouho projekt školního hokeje běží?

 

Od dubna 2019 probíhá pod záštitou rakouské skupiny sběr dat a výsledná zpráva bude zveřejněna v následujících měsících.

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy