Zápis z utkání sezona 2019-2020 a jak s ním pracovat

Zde si můžete stáhnout zápis z utkání, který je možné použít v případě, že nejste schopni využít online vyplnění zápisu a následný tisk na hřišti.

Zápis z utkání – Pozemní Hokej v3

Kdo zadává zápisy do systému a jak by vše mělo fungovat?

Pro kategorii Dorost a Extraliga
  1. Trenéři týmů jsou povinni zajistit zadání soupisek před začátkem zápasu do systému – musí být vyplněna soupiska pro daný zápas. Zároveň trenér musí mít doplněný systém o všechny hráče týmu, tak aby bylo možné předem vytisknout zápis se jmény – v tu chvíli se vytiskne zápis se všemi jmény a hráči, kteří na daný zápas nedorazí se vyškrtají
  2. Po skončení zápasu jsou tyto možnosti:
  • Máme online přístup k internetu a tiskárnu na hřišti – rozhodčí zadá výsledek, góly a karty, vytiskne zápis a nechá jej podepsat
  • Není tiskárna – zápis se vyplní na papíře na novém formuláři – ideálně předtištěný včetně jmen hráčů – a podepíše se. Rozhodčí doplní online výsledek zápasu a vstřelené góly a karty online. Pokud rozhodčí nemá online přístup, doplní vše neprodleně po té, co se dostane k počítači a to nejpozději v den kdy se zápas odehrál.

V obou případech rozhodčí následně doručí zápis na svaz.

Kategorie Starší žactvo a nižší

Vše funguje stejně jako u vyšších soutěží, jen za zanesení zápisu do online systému je odpovědný domácí klub. Pokud se zápas hraje na hřišti jiného týmu uvítáme spolupráci lokálního klubu se zapůjčením vybavení (tisk, případně internet).

 

Známé problémy a těžkosti, rady

Chyba 505

Tato chyba se stane, pokud je server zatížen a vytvoření zápisu trvá dlouho – v takovém případě dejte refresh stránky a zápis se vám dotáhne.

Kapitán týmu

Kapitán lze označit ve formě pozice na hřišti (C). Kapitána můžete předem označit v profilu hráče a pro konkrétní zápas z zápise změnit.

Hráč hraje ve více kategoriích nebo týmech a má špatně číslo

U hráče je možné standardně zadat jen jedno číslo. Pokud hráč hraje ve více kategoriích nebo klubech. Je třeba zadat jeho primární klub a správné číslo do jeho profilu. V zápisu ze zápasu je pak u ostatních kategorií vždy číslo přepsat na to správné, ve kterém hraje. To samé platí pro náhradní dres.

Týmy