Soutěžní řád 2020

Názvy soutěží a věkové hranice

 1. a) Extraliga muži        extraliga muži
  b) Extraliga ženy        extraliga ženy
  c) 1.liga muži muži I.
 2. d) dorostenci             dorci 1.01 a mladší
  e) dorostenky            dorky 1.1.01 a mladší
 3. f) starší žáci              starší žáci 1.04 a mladší
 4. g) starší žákyně        starší žačky 1.04 a mladší
 5. h) mladší žáci           mladší žáci  1.07 a mladší
 6. i) mladší žákyně      mladší žačky 1.07 a mladší

Technické ustanovení:

– řízení soutěží – STK ČSPH, která rozhoduje v I. instanci;
– všechny soutěže jsou soutěžemi základními mimo extraligy mužů
– pořadatel – oddíly PH uvedené v rozlosování na l. místě;
– hrací dny: dle termínové listiny;
– hrací doba: 4 x 15 minut (bez time outu), mladší žactvo 2 x 20 minut
– počet hráčů, hrací plocha: muži, ženy 11 celá plocha, dorost 8 + 1 celá plocha, starší žactvo 8+1   3/4 plochy, v případě dohody obou soupeřů je možné hrát v počtu 11 na celé ploše, mladší žáci, mladší žákyně: 5 + 1, na polovině hřiště zúžené o 8 metrů

Poznámka: oddíly, které nenahlásily začátky utkání svých družstev do vydání rozlosování jsou povinny postupovat dle SŘ ČSPH. V případě písemné dohody obou oddílů do vydání rozlosování, je možno hrát utkání v průběhu jednoho víkendu.

Změna termínu a začátku utkání: za jakoukoli změnu provedenou po vydání rozlosování je dle SŘ ČSPH čl. 49, 51 stanoven poplatek za projednání změny ve výši 5OO,- Kč dospělí, 3OO,- Kč dorost, 150 Kč žactvo za jedno utkání. 

Upozornění: Utkání ve všech soutěžích se hrají pouze na umělé trávě

Účastníci:

a) extraliga muži b) extraliga ženy c) 1. liga muži
Slavia Slavia Rakovník B
Praga Hostivař Litice B
Rakovník Rakovník Slavia B
Rača Praga Bolevec
Bohemians Hradec President
Hradec Bohemians Šenkvice
Litice Litice
Hostivař Slavia B
g) st. žákyně h) ml. žáci i) ml.žákyně
Slavia Hradec 07 Rakovník
Hostivař Hostivař Praga
Praga Litice A Hostivař
Litice Kadaň Slavia
Bohemians Kbely Hradec
Mnichovice Mnichovice
Kbely Bohemians
Slavia
Olomouc
Rakovník
Litice B
Hradec 08
Praga
President
Bolevec
Jičín

Hospodářské náležitosti:
Družstva startují na vlastní náklady. Náklady za cestovné a odměny rozhodčím proplácí pořadatel, který zašle vyúčtování na ČSPH. Náklady budou proplaceny na základě „Vyúčtování rozhodčího“.
Vyúčtování cestovného rozhodčích zašle oddíl po skončení soutěže do 15.11.2019 a 15.7.2020 na Se ČSPH.                      

Rozhodčímu, který rozhoduje v jednom místě (městě) a v jednom dnu více utkání, cestovné
proplácí oddíl z nejvyšší soutěže, který hraje nejdříve. 
Odměna za řízení utkání viz čl. 11

Oddíl má dle SŘ ČSPH čl. 17/4 povinnost mít na každé družstvo, které je zařazeno 

do soutěže, aktivního rozhodčího. 

Startují: Hráči a hráčky splňující podmínky pro start dle SŘ ČSPH, RŘ ČSPH a PŘ ČSPH.

Náležitosti hráčů: Hráči a hráčky startují na základě platné registrace ČSPH. Soupisky dle čl. l4,15,16 SŘ ČSPH. V soutěži starších žáků je povolen start starších žákyň mateřského oddílu. V jednom okamžiku mohou být na hrací ploše maximálně 3 hráčky jednoho družstva. V soutěži mladších žáků je povolen start mladších žákyň mateřského oddílu. V soutěži mladších žákyň startují pouze žákyně, start žáků není povolen.

Předkládání registračních průkazů: Trenér, vedoucí nebo kapitán předloží spolu se zápisem o utkání registrační průkazy všech hráčů. Při nepředložení registračního průkazu je možno postupovat dle SŘ ČSPH
čl. 2O, 2l. Při opakovaném nepředložení registračních průkazů v rámci družstva bude postupováno
dle ustanovení  SŘ ČSPH XV, čl. 58 následovně:

 • první nepředložení: bez následků
 • druhé nepředložení: důtka
 • třetí nepředložení: pokuta
 • čtvrté nepředložení: pokuta
 • páté nepředložení: odečtení bodů

Odebrání registračního průkazu:
– za vyloučení do konce utkání (červená karta);
– za hrubé urážky či tělesné napadení po skončení utkání v areálu hřiště.    

Zdravotní prohlídky dle čl.18 SŘ ČSPH
Záznam o způsobilosti k provozování sportu (absolvování zdravotní prohlídky) provede lékař potvrzením do registračního průkazu, případně klub předloží STK ČSPH kopie lékařských posudků, nebo lékařem potvrzený seznam hráčů. Prohlídka je platná po dobu 12 měsíců.  

Systém:

Extraliga muži

každý s každým dvoukolově,

Play off: 1. družstvo x 4. družstvo ze základní části na dvě utkání, 2. družstvo x 3. družstvo ze základní části na dvě utkání: Vítězové na dvě utkání o první místo, poražení na dvě utkání o třetí místo. Hůře umístěné družstvo po základní části začíná na domácím hřišti.

Baráž: Baráže se účastní družstva, která se umístila po základní části extraligy na 8.místě a nejlépe umístěné družstvo z 1.ligy mužů, které má nárok postoupit do extraligy mužů. Hraje se na dvě utkání. První utkání na hřišti družstva z 1.ligy mužů.
Vítěz nadstavbové části extraligy má právo, v případě, že se nestane vítězem finále, přihlásit se do soutěže Trophy (Challinge). V případě, že vítěz základní části je totožný s vítězem finále má právo účasti v Challinge druhý ze základní části.

1.liga muži: každý s každým dvoukolově

extraliga ženy: každý s každým dvakrát + play off (viz extraliga muži)

dorostenci: každý s každým třikrát

dorostenky: každý s každým třikrát

starší žáci:

V základní části 3 skupiny. Ve skupině každý s každým 2x. V akci 2 utkání. Čas utkání 2×20 minut

Skupina A – 4x akce. Skupina B a C – 3x akce

Nadstavbová část: 2 skupiny každý s každým 2x

Skupina D (7 účastníků) – 14 kol  (12 utkání)

Skupina E (7 účastníků) – 14 kol   (12 utkání)

Do skupiny D postupují 1. a 2. družstvo ze základních skupin + dvě nejlepší družstva ze 3. míst. Výsledky 5. družstva ze skupiny A se pro určení postupujících ze 3. míst nezapočítávají. Olomouc, která startuje mimo soutěž je zařazena do skupiny E, její výsledky se započítávají do tabulky. Po skončení soutěže je na posledním 14. místě

starší žákyně: každý s každým dvakrát

mladší žáci:

V základní část 4 skupiny po 4 družstvech

Ve skupině každý s každým 2x (3 akce)

Nadstavbová část:

Skupina E – 8 účastníků každý s každým 2x (7 akcí)

Skupina F – 8 účastníků každý s každým 2x (7 akcí)

Celkem 10 akcí, v akci 2 utkání 

Do skupiny E postupují 1. a 2.družstvo ze základních skupin.

Do skupiny F postupují 3. a 4. družstvo ze základních skupin.

mladší žákyně: každý s každým pětkrát v 10 akcích 

 

Hodnocení soutěže: dle SŘ ČSPH – dlouhodobé soutěže.

play off , baráž semifinále, finále: součet bodů s obou utkání, lepší brankový rozdíl, série samostatných nájezdů. 

Rozhodčí:
Delegace: Deleguje komise rozhodčích. Delegace je jmenovitá na soutěže extraliga muži, extraliga ženy, dorostenci, dorostenky. V ostatních soutěžích, pokud nebude nasazen rozhodčí jmenovitě, zajišťuje rozhodčí domácí oddíl. KR ČSPH si vyhrazuje právo změnit delegaci. Změny v nasazení a omluvy jmenovitě delegovaných rozhodčích řeší KR ČSPH tel.: +420 774 451 668 V ostatních případech, kdy jsou delegovány oddíly, řeší omluvy a následné změny mateřské oddíly.  

Cestovné: Na cestovné ve výši 5,- Kč/ km za auto na utkání mimo místo bydliště mají nárok pouze rozhodčí delegovaní k utkání KR ČSPH. Rozhodčí ze stejného místa (města) bydliště jsou povinni při použití auta cestovat společně a vyúčtovat jedno jízdné. Při jmenování rozhodčích z odlišných míst bydliště, tzn. obsazení auta pouze jednou osobou 4 Kč/km za auto na utkání mimo místa bydliště.
Cestovné vyplácí delegovaným rozhodčím domácí oddíl po skončení utkání.

Odměny za vedení utkání: Odměnu za vedení utkání vyplácí rozhodčím na základě vyplněného formuláře „ Vyúčtování rozhodčího pozemního hokeje“, domácí oddíl!!!!

Výše odměn za utkání:
Extraliga muži 800 Kč
Extraliga ženy 800 Kč
1. liga muži 600 Kč

Starší dorost 400 Kč

Hlavní rozhodčí 400/akce
Mladší žactvo 100 Kč

Výše konečné odměny se řídí počtem odvedených utkání, ale také plněním si základních povinností rozhodčího či proviněním se proti Řádům ČSPH dle sazebníku:

 • Včasné neodeslání zápisu o utkání na Se ČSPH  …………………….– 50 Kč
 • Špatné či nedostatečné vyplnění zápisu o utkání ……………………  – 50 Kč
 • Nedostavení se na utkání dle rozpisu bez omluvy ………… – výše odměny za utkání
 • Provinění se proti DŘ a SŘ  (určuje DK,KR) …………………………dle DŘ,KR

Sankce za rozhodčí s licencí C přebírá mateřský oddíl.

Odeslání a vyplnění zápisů: Rozhodčí jsou povinni překontrolovat před utkáním předložené registrační průkazy hráčů a zjištěné nedostatky zaznamenat do zápisu o utkání. Rozhodčí (oddíl), který je uveden na prvním místě v zápisu (rozlosování) je povinen odeslat řádně vyplněný zápis v první pracovní den po utkání na Se ČSPH a v případě vyloučení na červenou kartu i společně s registračním průkazem vyloučeného hráče.

Kontrola jednotného oblečení: Rozhodčí jsou povinni překontrolovat před zápasem stav reklamních ploch svazu a případné nedostatky uvést do zápisu. Při utkání extraligy přísně dodržovat ustanovení pravidel o jednotném oblečení.

Tituly:

a) – b) Mistr České republiky, medaile 22 ks za 1. – 3. místo a čestný diplom;
d) – h)  Mistr České republiky, medaile 18 ks za 1. – 3. místo a čestný diplom.

Sestup:

a) poražené družstvo z baráže sestupuje (zůstává) do I. ligy mužů
b) v případě, že se do soutěže žen přihlásí více než 10 družstev sestupují družstva na 7. – 9. místě do I. ligy žen.

Postup: vítěz baráže postupuje (zůstává) do extraligy

Vyplňování zápisů: trenér, nebo vedoucí družstva odevzdá při předávání vyplněného zápisu v elektronické, případně papírové podobě nejpozději 2O minut u soutěží dospělých a 10 minut u soutěží mládeže před utkáním rozhodčím registrační průkazy hráčů a vyzvedne si je při podpisu zápisu po utkání. Do zápisu se uvádějí čísla hráčů, příjmení a jméno. V případě nepředloženého registračního průkazu se uvádí datum narození hráče.

Hlášení výsledků utkání: První rozhodčí uvedený v zápise o utkání (pořádající oddíl pouze v kategoriích žactva) odešle po skončení utkání hlášení v elektronické podobě přímo na webové stránky ČSPH.

Zasedání Registrační komise:
RK zasedá ve dnech pondělí až úterý (lO.OO-l6.OO).
Hráč musí být zaregistrován (případně jiné úkony v registračním průkazu provedeny) nej-
později do 2 pracovních dnů.

Zasedání DK ČSPH:
Zasedání DK ČSPH se uskuteční každou středu po hracím termínu na Se ČSPH od 16.00 hod. Hráč, trenér, funkcionář vyloučený červenou kartou musí na základě rozhodnutí DK a v souladu s čl. 5, odst. 12 DŘ ČSPH uhradit stanovenou částku před projednáním DK ČSPH. Dále se postupuje dle ustanovení DŘ ČSPH čl. 2 odst. 6. Rozhodnutí DK ČSPH budou oznámena.

Umístění hřišť:
SK Slavia Praha – areál SK Slavia „Eden“
HC 1946 Praga – hřiště Zelený pruh, vchod z ulice Nad Zemankou
HC Hostivař – areál „Na Groši“
TJ Slavia Hradec Králové – hřiště „ Farářství, Kuklenská 1132 
HC 1970 Bolevec – Velké hřiště při 4.ZŠ
TJ Plzeň Litice – hřiště ulice U Hliniště.
HC 1972 Rakovník – hřiště SK Rakovník nábřeží TGM
President – areál SK Slavia „Eden“
TJ Sokol Kbely – hřiště Sokola Kbely ulice Železnobrodská
HC Bohemians muži – areál SK Slavia „Eden“.
HC Bohemians – ostatní družstva hřiště Zelený pruh
TJ Mnichovice – hřiště Mnichovice ulice Sportovní
Rača – místo je uvedeno v závorce za jménem domácího družstva
Olomouc – hřiště TJ Slavia Hradec Králové

Pokud hraje družstvo svá utkání jinde je místo konání uvedeno v závorce za jménem domácího družstva.

Námitky, stížnosti, odvolání: Námitky a stížnosti dle čl. 7O SŘ ČSPH je nutno podat do l5 dnů od data utkání, ke kterému je vedena stížnost či námitka. Odvolání proti rozhodnutí orgánu v I. instanci dle čl. 75 SŘ ČSPH je nutno podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

Pořádková pokuta za nedostavení se k utkání: dle SŘ čl. 38 odst. 2
Pořádková pokuta je stanovena ve výši:

 • soutěže dospělých: 5.000,- Kč
 • soutěže dorostu: 2.000,- Kč
 • soutěže žactva: 1.000,- Kč   

Tabulka pro výpočet kilometrovného:

Praha – Rakovník 140 km (tam i zpět)
Praha – Kadaň 220 km
Praha – Hradec 224 km
Praha – Budějovice 300 km
Praha – Brno 404 km
Praha – Plzeň 188 km
Praha – Mnichovice 62 km
Budějovice – Kadaň 450 km
Budějovice – Plzeň 270 km
Budějovice – Hradec 440 km
Budějovice – Mnichovice 250 km
Plzeň – Kadaň 176 km
Plzeň – Hradec 404km
Hradec – Mnichovice 204 km
Hradec – Kadaň 444 km
Brno – Hradec 290 km
Brno – Budějovice 370 km
Brno – Plzeň 590 km
Brno – Rakovník 526 km
Mnichovice – Plzeň 240 km
Kadaň – Brno 624 km
Rakovník – Plzeň 128 km
Rakovník – Budějovice 370 km
Rakovník – Kadaň 110 km
Rakovník – Mnichovice 176 km
Rakovník – Hradec 340 km
Praha – Olomouc 520 km

Televizní přenosy: V případě TV přenosů je domácí družstvo povinno zajistit minimálně 6 sběračů míčků, ukazatel skóre, ozvučení, hlasatele a zdravotní službu.

Rozdělení do skupin starší žáci:

Skupina A Skupina B Skupina C
President Rakovník Litice A
Kadaň Mnichovice A Slavia
Litice B Hostivař Budějovice
Jičín Kbely Hradec
Mnichovice B

Rozdělení do skupin mladší žáci: 

Skupina A Skupina B Skupina C Skupina D
Mnichovice Litice A President Slavia
Hradec Bolevec Kadaň Hostivař
Kbely Rakovník Litice B Olomouc
Praga Hradec B Bohemians Jičín
 • Benjamínci (U8)Hokej pro dětiMinibenjamínci (U6)Přípravka (U10)Vypsané turnajeZpravodaj
  Turnaje U6, U8 a U10

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy