ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2019/2020

Rozpis hala 2020 ve formátu Word

Pořadatelství hala 2020

 1. a) muži – extraliga                                            f)  dorostenci
 2. b) muži – I. liga                                                g) dorostenky
 3. c) muži – II. liga  h) st. žáci
  d) ženy – extraliga                                          ch) st. žákyně
 4. e) ženy – liga

Účastníci : amuži –  extraliga

SK Slavia Praha                                         – Slavia
HC Bohemians                                           – Bohemians

HC 1972 Rakovník                                    – Rakovník
TJ Plzeň Litice                                           – Litice
KPH Rača                                                  – Rača

HC Bolevec                                                – Bolevec

 

 1. b) muži-I.liga
  TJ Slavia Hradec Králové                           – Hradec
  HC Kadaň                                                   – Kadaň
  HC Hostivař                                                – Hostivař

HC 1946 Praga                                            – Praga
President                                                     – President
TJ Litice B                                                  – Litice B

 1. c) muži-II.liga
                         TJ Sokol Kbely                                          – Kbely
  HC Bohemians B                                       – Bohemians B

HC Bolevec B                                            – Bolevec B

TJ Slavia Hradec Králové B                      – Hradec B

HC 1946 Praga B                                       – Praga B

HC 1972 Rakovník B                                – Rakovník B

SK Slavia Praha B                                      – Slavia B

 

 1. d) ženy- extraliga
  SK Slavia Praha                                         – Slavia
  HC Hostivař                                               – Hostivař
  TJ Plzeň Litice                                           – Litice
  HC l972 Rakovník                                     – Rakovník
  TJ Slavia Hradec Králové                          – Hradec

HC Bohemians                                           – Bohemians

 1. e) ženy- I.liga
  HC 1946 Praga                                          – Praga
  TJ Sokol Kbely                                          – Kbely
  SK Slavia Praha B                                     – Slavia B

HC Kadaň                                                  – Kadaň

HC 1972 Rakovník B                                – Rakovník B

HC Bohemians B                                      – Bohemians B

 

 

 

 1. f) dorostenci:

SK Slavia Praha                                         – Slavia
TJ Plzeň Litice                                           – Litice
HC Bohemians                                           – Bohemians

HC 1946 Praga                                           – Praga

HC 1972 Rakovník                                    – Rakovník

HC Hostivař                                               – Hostivař

 

 1. g) dorostenky
  SK Slavia Praha                                         – Slavia

HC 1946 Praga                                           – Praga

HC Hostivař                                               – Hostivař

TJ Plzeň Litice                                           – Litice

HC Bohemians                                           – Bohemians

 

 1. h) st. žáci

HC Hostivař                                             – Hostivař

President                                                  – President

TJ Litice A                                              – Litice A

TJ Litice B                                               – Litice B

TJ Mnichovice A                                    – Mnichovice A

TJ Sokol Kbely                                        – Kbely

HC 1972 Rakovník                                  – Rakovník

SK Slavia Praha                                      – Slavia

TJ Mnichovice B                                     – Mnichovice B

HC Kadaň                                               – Kadaň

TJ Meteor České Budějovice                  – Budějovice

TJ Slavia Hradec Králové                       – Hradec

 

 1. ch)žákyně

HC Hostivař                                            – Hostivař

HC 1946 Praga                                       – Praga

HC 1972 Rakovník                                 – Rakovník

TJ Bohemians                                         – Bohemians

SK Slavia Praha A                                  – Slavia A

TJ Litice                                                  – Litice

TJ Mnichovice                                         – Mnichovice

TJ Sokol Kbely                                       – Kbely

SK Slavia Praha B                                  – Slavia B

 

 1. Řízení soutěží:

 

STK ČSPH z pověření předsednictva ČSPH.

 

 1. Technické zajištění:

Oddíl uvedený v rozlosování u jednotlivé akce s povinností:

– dozor na přidělení a předání šaten

– příprava hrací plochy

– instalace a obsluha časomíry

– instalace a obsluha soupravy pro elektronické vyplňování zápisů

– kontrola vyplnění elektronického zápisu před utkáním (spolu se zástupci jednotlivých družstev) včetně jeho doplňování v průběhu utkání. Domácí družstvo vyplní zápis nejpozději 20 minut před zahájením utkání, hostující nejpozději 10 minut. STK ČSPH doporučuje vyplnit zápis v předstihu před zahájením akce.

– odeslání originálů zápisů o utkání v první pracovní den po herním dnu na sekretariát ČSPH spolu s registračním průkazem hráče vyloučeného červenou kartou; případně je možno odevzdat zápisy do schránky na sídle ČSPH v areálu SK Slavia Praha

– instalace rozhlasu (extraliga)

– kontrola reklam ČSPH a náprava v případě jejich i částečně neúplného uchycení (extraliga)

– úklid hrací plochy provádějí obě družstva z posledního utkání

– vyplacení cestovného a odměn rozhodčích po jejich posledním odpískaném zápase

 

 1. Pořadatel:

. družstva uvedena na prvním místě, dávají do hry míček pro halový hokej. U extraligy
je předepsán žlutý míček –indoor zn. Malik, Dita, TK; ( STK ČSPH si vyhrazuje právo

tento článek operativně upravit pro TV přenosy;

.  každé družstvo uvede do zápisu jméno jednoho pořadatele.

 

 1. Časový pořad rozlosování:

Časový pořad je přílohou tohoto rozpisu. Družstva se dostaví k utkání na základě tohoto
rozpisu a rozlosování. Čekací doba maximálně l0 min. v odůvodněných případech.
    Hrací doba: 2 x 2O minut , poločas 5 minut (dospělí, dorost). Starší žactvo: 2 x 15

Počet hráčů: 5 + 1

 

 1. Hospodářské náležitosti:
  Družstva startují na vlastní náklady. ČSPH hradí náklady na technické uspořádání.
  Oddíl pověřený technickým zajištěním akce ve všech soutěžích uhradí náklady

na  rozhodčí (viz.čl 12) a vyúčtuje je spolu s odměnou za  technické zajištění akce ČSPH. Vyúčtování se provádí po skončení kalendářního roku do 10.1.2020 a po skončení halových soutěží do 15.3.2020.

odměna za  technické zajištění akce:

. do 6 hod. trvání akce                                           3OO,- Kč
. více než 6 hod.                                                     5OO,- Kč.

 

 1. Systém:

 

extraliga muži, extraliga ženy,

každý s každým dvoukolově v základní části

play off

1.družsvo x 4.družstvo po základní část na jedno vítězné utkání

2.družstvo x 3.družstvo po základní části na jedno vítězné utkání

Utkání o 3.místo se nehraje. Na třetím místě se umístí lépe umístěné družstvo po základní části.

 

muži I.,  ženy I., dorostenci, dorostenky

každý s každým dvoukolově

 

muži II.

každý s každým jednokolově v základní části

play off

semifinále 1 – 4, 2 – 3 po základní části jedenkrát

finále – vítězové semifinále o první místo

poražení o 3.místo

nadstavba

družstva na 5 – 7. místě každý s každým jedenkrát

výsledky stejných soupeřů ze základní části se započítávají

 

starší žáci:

v základní části dvě skupiny A, B

ve skupinách každý s každým jednokolově

v nadstavbové části C, D každý s každým jednokolově

do skupiny C postupují družstva, která se v základní skupině umístila na 1. – 3. místě

do skupiny D postupují družstva, která se v základní skupině umístila na 4. – 6. místě

body ze základní skupiny se nezapočítávají

 

starší žákyně:

každý s každým jednokolově

                                               

 1. Postup, sestup, titul:
 2. a) družstvo na prvním místě získává titul „Mistr ČR“ v halovém hokeji a 16 ks medailí;

družstvo na 6.místě sestupuje do I. ligy

 1. b) nejlépe umístěné družstva, které splňuje podmínky dle SŘ ČSPH má právo

postoupit do extraligy mužů

družstvo na 6.místě sestupuje do II. ligy;

 1. c) nejlépe umístěné družstvo, které splňuje podmínky dle SŘ ČSPH má právo

postoupit do I.ligy mužů

 1. d) družstvo na prvním místě získává titul „Mistr ČR“ v halovém hokeji a 16 ks medailí;

družstvo na 6.místě sestupuje do I. ligy

 1. e) nejlépe umístěné družstvo, které splňuje podmínky dle SŘ ČSPH má právo

postoupit do extraligy

f,g,h,ch,) družstvo na prvním místě získává titul „Mistr ČR“ v halovém hokeji a 16 ks

medailí.

 

 1. Startují:

Hráči a hráčky splňující podmínky pro start dle SŘ ČSPH, PŘ ČSPH a RŘ ČSPH.

věkové kategorie:

dorostenci:   hráči narození     1.1.2001 a mladší

dorostenky:  hráčky narozené 1.1.2001 a mladší

starší žactvo: hráči a hráčky narození  1.1.2004 a mladší

 

 1. Náležitosti hráčů:

Hráči a hráčky startují na základě platné registrace nebo schváleného hostování.

Soupisky dle čl. 14, 15, 16, SŘ ČSPH.

STK ČSPH doporučuje hráčům a hráčkám používat chrániče rukou a zubů.

Hráči musí být zaneseni v elektronickém systému soutěží před zahájením jednotlivé soutěže.

 

 1. Předkládání registračních průkazů:

 

Trenér, vedoucí nebo kapitán předloží spolu se zápisem o utkání registrační průkazy
všech hráčů uvedených v zápise. Při nepředložení registračního průkazu je možno

postupovat dle SŘ ČSPH čl. 20, 21. Při nepředložení registračního průkazu

v rámci družstva se postupuje následovně:

. první nepředložení: bez následků

. druhé nepředložení: důtka

. třetí nepředložení:    pokuta

. čtvrté nepředložení: pokuta

. páté nepředložení:   odečtení bodů

 

 1. Odebrání registračních průkazů:

 

– vyloučení do konce utkání ( červená karta );

– za hrubé urážky či tělesné napadení po skončení utkání v areálu haly.

– při udělení červené karty má hráč zastavenou činnost do projednání DK.

 

 1. Rozhodčí:

– rozhodčí deleguje komise rozhodčích (dále jen KR); KR si vyhrazuje právo změnit delegaci

– změny v nasazení a omluvy jmenovitě delegovaných rozhodčích řeší KR ČSPH telefonicky:

– rozhodčí jsou povinni před utkáním překontrolovat předložené registrační průkazy hráčů a zjištěné nedostatky zaznamenat do zápisu o utkání

– rozhodčí jsou odpovědni za vyplnění zápisu po skončení utkání

– odměnu za odřízená utkání a případné cestovné vyplácí rozhodčím oddíl, který má technické zajištění akce dle čl. 2

Odměna rozhodčích za jedno utkání:

– extraliga muži:         400 Kč

– I. liga mužů:             200 Kč

– II. liga mužů:            200 Kč

– extraliga žen:            350 Kč

– I. liga žen:                200 Kč

– dorost:                      200 Kč

– st. žactvo:                 100 Kč

Cestovné:

– za 1 osobu 4 Kč/km, za 2 osoby a více 5 Kč/km; platí pouze pro rozhodčí, kteří byli jmenovitě delegováni KR ČSPH k jednotlivým utkáním a zároveň sami nehrají/netrénují na stejném místě konání

– v případě, že je u utkání uvedeno jméno oddílu nebo je za jménem rozhodčího uveden X, musí oddíl zajistit řízení utkání; pokud oddíl řízení nezajistí, bude potrestán pořádkovou pokutou ve výši odměny rozhodčího (rozhodčích) za řízení utkání

 

l3. Hodnocení soutěží:

   

Dle soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.

. Vítězství v utkání se hodnotí 3 body, nerozhodná hra jedním bodem pro obě družstva,
– prohra žádným bodem.

. play off

 1. dle čl.66, 67 SŘ ČSPH
 2. při nerozhodném výsledku po skončení hrací doby následuje serie 3 samostatných

nájezdů dle pravidel FIH

 

V nadstavbových částech soutěže hraných systémem play off bude přítomen

delegát STK ČSPH. Při námitkách se postupuje dle čl.71 a) SŘ ČSPH

l4. Společná ustanovení :

 1. a) družstva jsou povinna mít k dispozici 2 kompletní sady dresů, odlišné barvy (včetně
  stulpen). Kapitán, nebo rozhodčí je oprávněn žádat družstvo uvedené na druhém mís-

tě, aby přizpůsobil barvu dresu tak, aby byla zaručena regulérnost utkání;
Nedodržení tohoto ustanovení bude sankciováno pokutou.

 1. b) plnění reprezentačních povinností hráčů není důvodem k odložení jednotlivých mistrov –
  ských zápasů.
 2. Zasedání disciplinární komise:

Zasedání DK ČSPH se uskuteční každé úterý po hracím termínu na Se ČSPH od l6.OO
hod.

 

 1. Zasedání registrační komise:

RK zasedá ve dnech pondělí až úterý (lO.OO – l6.OO). Hráč musí být zaregistrován
(případně jiné úkony v registračním průkazu provedeny) nejpozději do 2 pracovních
dnů .

 

 1. Tabulka pro výpočet kilometrovného:

 

KILOMETROVNÉ
Trasa km tam a zpět      
Praha – Rakovník 140 km      
Praha – Kadaň 220 km      
Praha – Hradec Králové 224 km      
Praha – Budějovice 300 km      
Praha – Brno 404 km      
Praha – Plzeň 188 km      
Praha – Mnichovice 62 km      
Praha – Nymburk 100 km      
Praha – Stochov 80 km      
Praha – Kostelec 70 km      
Rakovník – Stochov 50 km      
Rakovník – Kostelec 196 km      
Rakovník – Plzeň 128 km      
Rakovník – Budějovice 370 km      
Rakovník – Nymburk 220 km      
Rakovník – Hradec Králové 340 km      
Rakovník – Kadaň 110 km      
Rakovník – Brno 526 km      
Rakovník – Mnichovice 176 km      
Plzeň – Kadaň 176 km      
Plzeň – Budějovice 270 km      
Plzeň – Nymburk 290 km      
Plzeň – Kostelec 260 km      
Plzeň – Stochov 220 km      
Plzeň – Mnichovice 240 km      
Plzeň – Hradec Králové 404 km      
Plzeň – Brno 590 km      
Budějovice – Brno 370 km      
Budějovice – Hradec Králové 440 km      
Budějovice – Nymburk 390 km      
Budějovice – Kostelec 282 km      
Budějovice – Stochov 384 km      
Budějovice – Mnichovice 250 km      
Budějovice – Kadaň 450 km      
Budějovice – Mnichovice 250 km      
Brno – Hradec Králové 290 km      
Hradec Králové – Nymburk 180 km      
Hradec Králové – Kostelec 180 km      
Hradec Králové – Stochov 300 km      
Hradec Králové – Mnichovice 204 km      
Mnichovice – Nymburk 104 km      
Mnichovice – Stochov 140 km      
Mnichovice – Kostelec 40 km      
Kadaň – Stochov 154 km      
Kadaň – Nymburk 360 km      
Kadaň – Kostelec 310 km      

 

 

 

 

Petr Doležal

STK ČSPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy