Jak aktualizovat a vyplnit profil hráče, řešení duplicit

Co vše je třeba doplnit u hráče, aby vše fungovalo jak má? Udělali jsme pro vás detailní popis.

Před zahájením sezóny, nebo při příchodu nového hráče je třeba vytvořit všechny hráče, kteří na webu nejsou a doplnit jejich profil. Zpravidla jde jen o změny – hostování/přestupy, nový hráč, přesun do vyšší věkové kategorie.

Založení nového hráče

POZOR předtím, než založíte nového hráče vždy zkontrolujte, že hráč neexistuje – vytvoření duplicitního hráče vede k nefunkční statistice.

Hráč může být veden u jiného klubu a pak jej u sebe nevidíte, ale na standardním webu je vidět vždy – tedy ho nejprve zkuste najít – využijte vyhledávací linku na hlavní stránce veřejného webu – zda se najdou vždy všichni hráči i ti, na které nemáte práva.

Teprve, pokud hráče nenajdete – založte jej – jméno vždy uvádějte jako Příjmení (Rodné příjmení) Jméno – příklad Nováková (Novotná) Lucie – takto zapsané jméno zajistí korektní řazení v tabulkách a výsledcích, zároveň i v soupiskách zjednoduší vyhledání hráčů.

Pokud je hráč veden pod jiným klubem, je třeba požádat ČSPH nebo původní klub o přiřazení nového klubu – pokud nemáte práva na editaci hráče.

Duplicitní hráči

Pokud najdete duplicitního hráče je třeba udělat následující postup:

 • Hráče označte jako duplicitní – za jméno doplníte označení např: „Šturm Jakub – duplicitní“
  • Jak vybrat, kterého hráče označit jako duplicitního – ten správný je ten, který má nejvíce gólů a zápasů, ale:
   • Duplicitní určitě ten, který má jen sezonu 1993-2018 – pokud nemá žádnou další – tato sezona se snadno doplní k jinému – označte jak duplicitní 1993
   • Hráč pouze se sezonou 2019-2020 – tato se dá s menší prací opravit
   • Vždy zachovejte hráče ze sezony 2018-2019
  • Do aktuálního týmu hráče označeného jako duplicitní doplňte tým Z_SKLAD DUPLICITNÍCH HRÁČŮ a všechny ostatní týmy dejte do předchozích týmů
  • Nahlaste duplicitu na svaz email: tablet@pozemnihokej.cz – na správu Webu – zajistíme přenos gólů a zápasů ke správnému profilu – vždy do emailu dejte odkaz na duplicity a správného hráče ve formě odkazu na web

Před zahájením sezóny, nebo při příchodu nového hráče je třeba vytvořit všechny hráče, kteří na webu nejsou a doplnit jejich profil. Zpravidla jde jen o změny – hostování/přestupy, nový hráč, přesun do vyšší věkové kategorie.

Co je vždy před sezonou nutné udělat a doplnit k hráčům, tak aby fungovali soupisky a statistiky:

Sezona
 • Hráč musí mít doplněny všechny sezony, ve kterých hrál – pokud se nedoplní sezona aktuální – nebude se objevovat na soupiskách a nebude jej možné dát do zápisu
Aktuální tým
 • Hráč musí mít doplněné všechny kluby, za které v dané sezoně hraje a to včetně hostování
 • Pokud již za konkrétní tým nehraje/nehostuje – přesune se tým do předchozích, jinak nebudou fungovat hráčovy statistky
 • Neměňte týmy reprezentace – ČSPH si vyhrazuje právo měnit výhradně tyto informace interně v rámci svazu
 • pokud hráč byl v minulosti nominován na akci reprezentace – Mistrovství Evropy, Turnaj Olympijských nadějí, či jiný turnaj, kde hrál některý tým reprezentace – může klub do __PREDCHOZÍCH___ týmů tuto informaci doplnit – pouze finální nominace ne širší
Leagues
 • Hráč musí mít doplněné veškeré ligy, které v aktuální sezoně hraje
 • POZOR – doplňuje se pouze hlavní liga – tedy např. Starší žáci – _NIKOLIV_ Starší žáci A
Číslo dresu
 • Číslo se automaticky doplní do zápisu a ušetří čas – doplňte primární číslo hlavní ligy, kde hráč hraje
 • Pokud hraje hráč i s jiným číslem např. v jiné lize – bude nutné tuto výjimku vždy ručně zadat před započetím zápasu do elektronického zápisu
Statistiky
 • pokud u hráče nejsou automaticky doplněny statistiky, je třeba vybrat klub – stane se u hráčů, kteří měli v historii více klubů – další sezony by měli jít automaticky.
 • Tým je třeba doplnit na počátku sezony – zpětně může být problém, pokud tým již danou soutěž nehraje zpětně doplnit může jen svaz
Číslo registrace
 • Doplňte číslo registrace – pomocí tohoto čísla se synchronizují data do systému evidence – např. email na hráče pro budoucí online zápisy
Foto

U hráče jsou 2 fotky Player Heading Foto a Fotografie

 • každá se používá na jiných místech – v profilu a v soupiskách
 • pokud hráč hraje za reprezentaci ČSPH si vyhrazuje právo fotku změnit na foto v dresu reprezentace – klub může změnit, pokud hráč již není v širší nominaci či přípravě na budoucí reprezentační zápasy
Hostování/Přestup
 • pokud se hráči povolí hostování/přestup do Aktuálního klubu se doplní klub, kde hráč hostuje/kam přestupuje. Pokud hráč nebude dále hrát za původní mateřský klub – mateřský klub se přesune do Předchozích týmů, v případě návratu z hostování je postup stejný.
 • Hostování přestup se zaznamená do Player News log v profilu hráče

o   Join (přestup)

Profil hráče

Hráč může mít doplněný profil včetně dalších údajů jako je životopis, ocenění, které získal, přiřadit mu články apod. Tento profil může i pomoci, pokud shání sponzoring.

Pokud chcete, aby se mu v profilu zobrazovali novinky, je třeba, abyste mu přidělili štítky těchto novinek. Štítky v tuto chvíli používáme jen pro mezinárodní soutěže reprezentace a klubů. Pokud se hráč účastní těchto akcí – doplněním štítků do jeho profilu propojíte Novinky k hráči.

Player News Log

News log slouží k zaznamenání důležitých událostí a změn v kariéře hráče – přestupy, hostování, ocenění…

Miroslav Semrád

Týmy