Hodnoty hokejové rodiny a rozvoj hokeje

Vážená Hokejová rodino,

Jak jste si již asi všimli, máme nové logo Hokejové rodiny. Toto logo reprezentuje ambice našeho svazu, stát se sportem, kde se všichni členové cítí vítáni, podporováni, zkrátka jako v rodinném prostředí, a kde rádi tráví společný čas na hřišti i mimo něj. V každé rodině jsou určité hodnoty, které ji charakterizují. Jelikož je rodina o spolupráci více lidí, nechceme tyto hodnoty stanovit sami. V posledních měsících jsme se mezi členy a hráči ptali na jejich názory  a budeme v tom pokračovat i nadále tak, abychom společně hodnoty našli.

Momentálně jsme součástí programu Erasmus společně s Ukrajinou, Nizozemím a Evropskou hokejovou federací. Jedno sezení se mimo jiné konalo také v Praze, kterého se plno z Vás zúčastnilo. V rámci programu se řeší otázky dobrovolnictví, bezpečného sportu a další témata, která podle nás souvisí s hodnotami hokejové rodiny.

V rámci programu vznikly nápady, které se od té doby rozpracovaly na plán, který bychom chtěli zavést společně s kluby/Vámi a s podporou svazové komise.

Níže shrnutí 5 témat a další nezbytné kroky. 

  • Jak oslovit a získat nové dobrovolníky?

K tomuto tématu hledáme 2 kluby, které by se společně s ČSPH rádi zapojili a vyzkoušeli řadu aktivit, které se běžně využívají v evropských klubech, a které pomohou k růstu a rozkvětu klubového fungování. Máte zájem? Neváhejte kontaktovat Petra Kellera na petr.keller@pozemnihokej.cz. Bonusová nabídka: 18. ledna se můžete zúčastnit interaktivního dne se zástupci 300 nizozemských klubů v Utrechtu v Holandsku.

  • Jak posunout trenérské dovednosti na další level?

Zde stále pracujeme na určení vzdělávacích programů, které bychom rádi zavedli. Kontaktní osoba bude určena.

  • Jak zapojit více žen do vedoucích pozic v klubech i federaci?

V rámci tohoto tématu máme dva cíle: Zapojit více žen v otázce vedení klubu a svazu a Vytvořit fórum pro ženy a dívky, kde se bude diskutovat o rozvoji hokeje. Dominika Buchtová (České Budějovice) a Gino Schilders mají toto téma na starost.

  • Jak vybudovat respekt a spolupráci mezi rozhodčími, trenéry a fanoušky?

Máme plno nápadů a aktivit a momentálně hledáme zodpovědnou osobu, která by se tomuto tématu chtěla věnovat. Kontaktujte prosím Gina Schilderse na gino.schilders@pozemnihokej.cz

  • Jak vytvořit bezpečné prostředí pro naše děti i ostatní členy?

Toto téma máme konkrétně rozpracované a v příštím roce se mu budeme více věnovat. Počet obtěžovaných či utlačovaných dětí (především dívek) je ve sportu i mimo něj bohužel velmi vysoký. Přestože věříme, že je pozemní hokej bezpečný a čistý sport, nechceme se k tomuto tématu otáčet zády a přehlížet ho. Veronika Decsyová převzala v této oblasti vedoucí pozici a brzy s Vámi bude sdílet další plány. Jedním z nich je představit ombudsmana/ku bezpečného sportu. 

Výše zmíněné body by měly vést k profesionálnějšímu hokejovému prostředí, ve kterém se mohou všichni členové Hokejové rodiny rozvíjet a zlepšovat. Nic z toho nemůžeme praktikovat bez Vás, bez zapojení se více členů a rodičů. Proto Vás vyzýváme, abyste nás kontaktovali a stali se součástí! 

Rád bych Vám touto cestou také popřál krásné svátky a pohodové svátky prožité s rodinou a nejbližšími.

S pozdravem za předsednictvo a celý svaz,

Gino Schilders

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy