Školení trenérů III. a IV. třídy – PŘESUNUTO

Na základě rozhodnutí vlády se 2. část školení trenérů licence C (III.třídy) přesouvá na náhradní termín. O nejbližším náhradním termínu vás budeme informovat, jakmile bude stanoven.

Chcete začít s trénováním pozemního hokeje nebo obohatit své dosavadní schopnosti a znalosti? Pokud ano, je tu příležitost se přihlásit na níže vypsané termíny školení.

Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupně odbornosti. Licence C a D tvoří základ školení trenérského vzdělávání. Na tyto licence navazuje školení licence B s vyšší odborností sportovního tréninku.

Licence D (IV.třída) je určena jak pro začínající trenéry, tak i pro trenéry působících u mládežnických týmů přípravek nebo školních kroužků. Přihlásit se může každý, komu je 15 let
a více. 

Školení licence C (III.třída) navazuje na licenci D a je určena pro trenéry s min. 3 měsíční praxí v pozemním hokeji (potvrzená klubem před zahájením školení). Licence je určena pro trenéry mládeže. Věková hranice k přihlášení je stejná jako u licence D.

K získání licence B (II. třída) je potřeba mít kvalifikaci licence C (III.třída) a absolvovat kurz obecné části sportovního tréninku pořádaný ČUS nebo FTVS. Podmínkou účasti je věk nad 18 let, ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo osvědčení o absolvování kurzu pro „nematuranty“ (u zahraničních studentů nostrifikace maturitního vysvědčení) a praxe v oblasti pozemního hokeje v minimální délce 2 roky. 

Všechny licence, kromě licence D, vydané od roku 2020 mají omezenou platnost. Pro prodloužení platnosti je nutné se zúčastnit doškolovacího semináře/seminářů (dle typu licence), které budou k tomuto účelu vypsány nebo doporučeny TMK. Cílem doškolovacích seminářů je zvyšovat odbornost trenérů. 

TERMÍNY ŠKOLENÍ:

Licence D
07.–08. března 2020 SK Slavia Praha
Licence C
1. část: 07.–08. března 2020 SK Slavia Praha
2. část: 13.–15. března 2020 SK Slavia Praha

CENA* ŠKOLENÍ:
licence D:    700,-Kč /osoba
licence C:  1500,- Kč/osoba

*cena zahrnuje drobné občerstvení a nápoje v době konání školení. Obědy je možné objednat při vyplnění přihlášky. Ostatní náklady (ubytování, cestovné a jiné) jsou hrazeny účastníkem.

POKYNY K PLATBĚ:

Č.ú.: 1725107504/0600
Do zprávy pro příjemce uveďte: typ licence + příjmení a jméno 

PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLENÍ:
Licence D – zde
Licence C – zde

Termín pro přihlášení je do 1. března 2020. Platba musí být přijata před zahájením kurzu.

 

Veronika Decsyová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy