Hledáme ombudsmana bezpečného prostředí pozemního hokeje (OBSAZENO)

V rámci bezpečného prostředí na pozemním hokeji vypisujeme pozici Ombudsmana, jehož posláním je dohlížet na dodržování principů sportu a hokejové rodiny a je prostředníkem při řešení sporů. Jelikož se jako hokejová rodina neustále rozrůstáme, jsme si vědomi nebezpečí a nástrah. Proto jako každá rodina chceme, aby se všichni členové a přátelé našeho sportu cítili bezpečně a mohli se soustředit jen na svůj osobní růst a zábavu. Proto hledáme někoho, kdo z pozice Ombudsmana bude komukoliv připraven pomoci, pokud to bude nutné.

Název pozice
Ombudsman ČSPH

Popis pozice
Do činnosti ombudsmana ČSPH patří zejména působit v oblasti ochrany práv členů pozemního hokeje, vyplývajících z působení a jednání orgánů sportovních subjektů a dalších členů ČSPH, které jim zaručuje Olympijská charta, Stanovy ČOV, včetně dalších předpisů ČSPH a principy demokratického právního státu. Ombudsman je chrání například i před jejich nečinností a podobně. Ombudsman ČSPH předkládá Předsednictvu ČSPH zprávu o své činnosti.

Časové dotace
Přítomný na telefonu v případě příchozího hovoru od členů pozemního hokeje a hokejové rodiny. Očekáváme cca. 3 případy za rok. Report o průběhu a aktivitách v rámci zasedání předsednictva (účast není nutná).

Koho hledáme?
Do funkce Ombudsmana ČSPH může být navržena a zvolena osoba, která splňuje následující podmínky:

  1. ukončené vysokoškolské vzdělání,
  2. dosáhla věku nejméně čtyřiceti let,
  3. dlouhodobě ve své činnosti respektuje myšlenku rovnosti a principy bezpečného sportu pro všechny bez rozdílu

Co nabízíme

  • Pozici, ze které je možné pomoci dětem i dospělým v krizových situacích.
  • Školení pod vedením ČOV nebo Linky bezpečí.
  • Vstup zdarma na všechny hokejové placené akce v ČR v daném roce.

 

Pokud máte zájem, neváhejte se ozvat na csph@pozemnihokej.cz.

Veronika Decsyová

 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy