Hledáme video technika na domácí i mezinárodní akce

Název pozice
Video technik na domácí i mezinárodní akce // Komise reprezentace

Popis pozice
Hledáme nadšené lidi, kteří by se rádi ujaly role video technika na mezinárodních i národních turnajích. Z této pozice se budete starat o bezproblémový průběh nahrávání zápasu prostřednictvím svazové techniky (HW i SW) specializované pro sportovní analýzu v bezprostřední blízkosti hřiště, na věži za brankou nebo na úrovni půlící čáry hřiště. Video technik dohlíží na to, aby bylo k použití HW i SW vše připravené před zahájením zápasu a aby zápas byl nahrán v souladu s dohodnutými potřebami hlavního trenéra tak, jak má. Stará se o tak během celého zápasu, „taguje“ góly, nahrávky, herní situace týmu/ jednotlivce apod. Případné další specifikace vždy řeší pro aktivně před zahájením turnaje s dostatečným předstihem pro zajištění potřebného HW.

Proč si zvolit tuto pozici?
Video analýza se stává čím dál tím více důležitá v moderním světovém hokeji. Tato role je nedílnou součástí realizačního týmu, která podporuje trenéry před/během i po zápasech. Současně tímto chceme dosáhnout, že mladý hráči vezmou video analýzu za součást své osobní přípravy.

Časové dotace

 • alespoň 1 za rok účast na vrcholné akci 5-9 dnů (hala/ venek)
 • cca 10 přípravných zápasů doma (hala/ venek)
 • cca 4 přípravných kempů doma nebo v zahraničí (hala/ venek)

Koho hledáme?

 • hledáme klubové trenéry s technickými a organizačními schopnostmi se aktivním zájmem o rozvoj používání této techniky v klubu

 • IT znalosti, angličtina, znalost hokeje podmínkou

 • přehled ve Windows, macOS, Android a schopnost ovládat Laptop, Tablet – iPad

Co Vám nabízíme?

 • Pozice, ve které se dostanete k hokeji blíže než, kdy předtím. Potkáte nespočet zajímavých lidí jak z domácího prostředí, tak ze světového hokeje. Získáte potřebné zkušenosti na domácích turnajích v Česku i na mezinárodní půdě.

 • Před zahájením vaší práce pro tým ČR Vás proškolí hlavní Video technik/ analytik ČSPH.

 • Pravidelné školení a sezení / výměna zkušeností (včetně proškoleni dodavateli softwarů)

 • Vstup zdarma na všechny hokejové placené akce v ČR v daném roce.

 • Finanční ohodnocení (od 500 Kč / den dle znalostí a samostatnosti)

Detailní popis činnosti
Podpořit trenéry svou videoanalýzou / videozáznamem
Ve svém popisu práce dále má :

 • Vytvoření seznamu potřebného HW i SW pro jednotlivé fáze přípravy (přípravný zápas, kemp zahraniční, vrcholný turnaj apod.) který bude řešen v koordinaci a odsouhlasen hlavním trenérem

 • Pomáhá všem členům RT i hráčům se zlepšit v používání SW pro vlastní potřeby/ analýzy

 • Provádí kontrolu stavu HW i SW a společně s koordinátorem plánuje update

 • Inspiruje hráče, aby vyžadovali personalizované záznamy zápasů pro jejich rozvoj

 • Je proaktivní v hledání cesty jak zlepšovat výstupy analýz pro hráče a trenéry ke zefektivnění tréninkových postupů/ metod a zlepšení výsledků

 • Vědomě plánuje své obsazení v této roli v budoucích letech

 • Komunikuje rozvojové potřeby

 • Přináší inovativní myšlenky

 • Koordinátorovi navrhuje nákup materiálu

Prostor pro rozvoj

 • Vstupní trénink od koordinatora

 • Konzultace s odborným koordinátorem resp. odbornými kolegy

 • Společné aktivity s ostatními videotechniky/ analytiky a realizačními týmy

 • Možnost účasti u jiných kategorií

 • Stáže mimo ČR, konzultace s odborníky mimo ČR

 • Lektorování během hokejových seminářů

Máte zájem dozvědět se více? Napište prosím na csph@pozemnihokej.cz.

ORIENTAČNÍ ODMĚNY :

 • video – technik / náhrada za analytika (½ den 500 Kč, celý den 750 Kč)

 • video – samostatný „trenér“ video analytik (½ den 750 Kč, celý den 1000 Kč)

 • video hl. analytik správce SW/HW ( analytik + koordinator) (½ den 1000 Kč, celý den 1500 Kč)

KOORDINÁTOR popis práce (navíc):

* Navrhuje potřebný roční “video” rozpočet

* Provádí kontrolu stavu HW i SW a společně s týmovými videotechniky plánuje update

* Navrhuje a řeší nákup velkých věcí nebo nápady na koupi nových potřeb (nový masážní stůl atd.)

* Koordinuje společné aktivity s ostatními videotechniky / analytiky a realizačními týmy v rámci ročního plánu

* Zajišťuje vstupní pohovor pro Týmového videotechnika/  trenéra

* S dodavateli SW a HW koordinuje školení update a další novinky

* Dle možností organizuje konzultace, školení, přednášky s odbornými kolegy v oblasti video analýzy

Veronika Decsyová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy