METODIKA 2020

Vytvoření této metodiky mělo jednoduché zadání. Pomoci trenérům dětí a mládeže ukázat všechny herní činnosti jednotlivce, pojmenovat základní herní kombinace či systémy a dát celé pozemkářské veřejnosti pohled, několik rad či doporučení v oblastech, které přímo souvisí se zdravým a aktivním životním stylem. Jehož je náš sport pevnou součástí. Nadstavbu této metodiky si následně volí trenér většinou sám na základě vlastních zkušeností, pohledu na svět nebo prostřednictvím dalšího vzdělávání.
V Trenérských pravidlech je několik doporučení pro trénink a utkání, která rezonují v současném sportovním světě.
V Tréninkových doporučeních zase naleznete návod pro různé % zapojení pohybových aktivit vč. hokejových, které Vám mohou ušetřit čas a energii při hledání svých parametrů.
Část nazvaná Hokej, Hokejový život, Tělesný rozvoj a Mentalita Vám postupně odkryje tyto čtyři oblasti napříč věkovými kategoriemi.
Část rozdělená dle věkových kategorií U6, U8, U10, U12, U14, U16 a U18 Vám ukáže jednotlivá doporučení čtyř základních oblastí pro daný věk dětí.
Mějte na mysli, že daná doporučení se musí potkat se zkušenostmi a pohledem každého jednotlivého trenéra. Doporučení vychází z názorů trenérů nejen tuzemských, nicméně o zařazení činností, cvičení atp. si rozhoduje každý trenér samostatně.

METODIKA

STRUKTURA METODIKY

HRA
CESTA
FIT
U6 U8  U10 U12 U14 U16 U18 MENTALITA
Týmy