METODIKA 2020

Vytvoření této metodiky mělo jednoduché zadání. Pomoci trenérům dětí a mládeže ukázat všechny herní činnosti jednotlivce, pojmenovat základní herní kombinace či systémy a dát celé pozemkářské veřejnosti pohled, několik rad či doporučení v oblastech, které přímo souvisí se zdravým a aktivním životním stylem. Jehož je náš sport pevnou součástí. Nadstavbu této metodiky si následně volí trenér většinou sám na základě vlastních zkušeností, pohledu na svět nebo prostřednictvím dalšího vzdělávání.
V Trenérských pravidlech je několik doporučení pro trénink a utkání, která rezonují v současném sportovním světě.
V Tréninkových doporučeních zase naleznete návod pro různé % zapojení pohybových aktivit vč. hokejových, které Vám mohou ušetřit čas a energii při hledání svých parametrů.
Část nazvaná Hokej, Hokejový život, Tělesný rozvoj a Mentalita Vám postupně odkryje tyto čtyři oblasti napříč věkovými kategoriemi.
Část rozdělená dle věkových kategorií U6, U8, U10, U12, U14, U16 a U18 Vám ukáže jednotlivá doporučení čtyř základních oblastí pro daný věk dětí.
Mějte na mysli, že daná doporučení se musí potkat se zkušenostmi a pohledem každého jednotlivého trenéra. Doporučení vychází z názorů trenérů nejen tuzemských, nicméně o zařazení činností, cvičení atp. si rozhoduje každý trenér samostatně.

METODIKA

STRUKTURA METODIKY

HRA
CESTA
FIT
U6 U8  U10 U12 U14 U16 U18 MENTALITA

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy