Michal Krýsl v čele Komise rozhodčích

Michal Krýsl se před nedávnem stal předsedou Komise rozhodčích. Kde vidí příležitosti na změny a jaké jsou jeho plány v oblasti rozhodčí?

Ahoj Michale, proč jsi se rozhodl přijmout příležitost stát se předsedou Komise rozhodčích ČSPH?

Nabídku jsem po krátkém přemyšlení přijal, protože jsem cítil, že je to možnost, jak aktuálně pomoci českému hokeji. Věřil jsem, že mohu bez problémů navázat na práci svých předchůdců Tomáše Holka a Heleny Babické. I tímto bych jim chtěl veřejně poděkovat za jejich odvedenou práci.

Obecně si myslím, že Komise rozhodčích je pro fungování soutěží velmi důležitá a musí být nezávislá na dalších orgánech jako samosprávná jednotka. I samotný rozhodčí je pro jakýkoliv sport elementárním prvkem – bez rozhodčích hrát nelze…

Ve funkci předsedy jsi měsíc – jaké byly tvé první kroky?

Jelikož jsem se stal předsedou KR relativně krátce před začátkem této sezóny, v prvé řadě jsem se soustředil, aby byly obsazeny a bezproblémově odřízeny rozhodčími zápasy v podzimní části. Proto jsem oslovil současné, bývalé i potenciální nové rozhodčí, zda s nimi mohu i nadále počítat, resp. zda se nechtějí k pískání vrátit či s pískáním naopak začít, přičemž někteří „nováčci“ se již do řízení zápasů zapojili.

Dále se na poslední chvíli podařilo zorganizovat školení rozhodčích před novou sezónou, které proběhlo v Rakovníku v rámci zde konaného přípravného turnaje. Tohoto se tak mohli zúčastnit jak hráči, tak i širší hokejová veřejnost.

Pro zajímavost nyní probíhají pod mým dohledem fyzické testy tzv. mezinárodních rozhodčích FIH, které musí být každoročně splněny do 1. října.

Ty sám hraješ i pískáš, jak to zvládáš kombinovat?

Myslím, že každý, kdo aktivně něco vykonává pro český hokej, tak se věnuje více záležitostem, takže se snažím vše zvládnout a zkombinovat i se zaměstnáním.

Jsou nějaká nová „pravidla“ mezi ČSPH a oddíly ohledně rozhodčích?

Vzhledem k tomu, že počet rozhodčích pozemního hokeje výrazně klesnul a jejich počet se po delší dobu nezvyšoval, přičemž tak hrozil určitý kolaps soutěží, tak bylo ještě před mým nástupem do funkce předsedy KR na Radě ČSPH v červnu 2020 odsouhlaseno oddíly znovuzavedení „povinnosti“, kdy oddíly jsou povinny nahlásit před začátkem soutěží rozhodčího za každé své dospělé družstvo, které se přihlásilo do dalšího ročníku soutěží.

Aktuálně tato povinnost platí zkušebně jen pro extraligová družstva, což si osobně myslím, že není správně, jelikož i družstva z nižších (dalších) soutěží potřebují pro své zápasy rozhodčí a není žádný důvod toliko extraligová družstva z tohoto důvodu víc „zatěžovat“, když hledání a výchova rozhodčích by měl být společný zájem nás všech.

Je nutno konstatovat, že výše zmíněná „povinnost“ byla součástí Soutěžního řádu ČSPH i v minulosti, avšak postupně se začala přehlížet, což nepochybně nebylo správně.

Jaké jsou stručně tvé další plány?

Chtěl bych s rozhodčími dále pracovat tak, aby se postupně zlepšovali a rovněž se zlepšovaly i podmínky pro ně.

Důležitá je i výchova nových mladých rozhodčích, kteří jsou a budou naše budoucnost. Na tomto bych chtěl převážně spolupracovat s oddíly, kde si myslím, že je největší potenciál k „získávání“ nových adeptů. I proto bych chtěl nyní (i když nynější pandemická situace tomu moc nepřeje) postupně objet všechny oddíly v ČR, obeznámit je osobně s aktuálním stavem a zároveň tyto výjezdy využít jako školení pro případné nové zájemce.

 

Veronika Decsyová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy