FIT

Zpět na rozcestník

 

 

Kategorie senzitivní období rozvoj schopností a dovedností zdravý životní styl

U6

Neposedná hokejka
Máme rádi pohyb

U8

Veselá hokejka
Radost ze hry

U10

Šikovná hokejka
Máme rádi hokej

U12

Důležitá hokejka
Učíme se trénovat

U14

Tréninková hokejka
Učíme se trénovat

U16

Soutěživá hokejka
Učíme se soutěžit

U18

Dynamická hokejka
Učíme se vyhrávat

 

U6

Základní pohybové dovednosti (běhání, skákání, kopání, házení, driblink a chycení míče) , naučit se ovládat vlastní tělo v prostoru a času (obratnost, pohyblivost a koordinaci)  Nahodile zařazovat pohyby Silového tréninku (minimální zátěž – dřevěná tyč)  Zajistit druhý sport (klub nebo individuálně) – parkour, gymnastika, cirkusová akrobacie.  Parkourové hřiště součástí každé plochy pro pozemní hokej.

U8

Základní pohybové dovednosti, koordinační cvičení (tyč, míček, švihadlo apod.), hry na rozvoj rychlostních schopností (štafetové hry apod.), úpolová cvičení a hry (vytlačování, přetahy), doplňkové míčové hry – funky, fotbal, házená.   V tomto věku se objevuje první  vhodné „okénko“ pro rozvoj rychlosti (dívky 6-8 let a chlapci 7- 9let).  Nahodile zařazovat pohyby Silového tréninku (minimální zátěž – dřevěná tyč)  Zajistit druhý sport (klub nebo individuálně) – parkour, gymnastika, cirkusová akrobacie.  Parkourové hřiště součástí každé plochy pro pozemní hokej.

U10

Formou her dále rozvíjet základní pohybové dovednosti, koordinační cvičení (tyč, míček, švihadlo apod.), hry na rozvoj rychlostních schopností (štafetové hry apod.), úpolová cvičení a hry (vytlačování, přetahy), doplňkové míčové hry – basketbal, fotbal, házená atp.  Cíleně zařazovat pohyby Silového tréninku (minimální zátěž – dřevěná tyč)   Zajistit druhý sport (klub nebo individuálně) – parkour, gymnastika, cirkusová akrobacie.  Parkourové hřiště součástí každé plochy pro pozemní hokej.

U12

Rozvíjet rychlost, hbitost a základní sílu vlastní váhou. Rychlostně-obratnostní cvičení (štafety, drobné rychlostně  obratnostní hry, agility), základní silově obratnostní cvičení (šplh, lezení, skoky, odrazy). Efektivní věk tzv. druhé „okénko“pro rozvoj rychlosti 11 – 13 let dívky a 13-16 let chlapci.   Zařazujeme první prvky z atletické techniky běhu. – zařazovat nenásilně již od U6    Cíleně zařazovat pohyby Silového tréninku (zátěž odpovídající biologickému věku)  Zajistit druhý sport (klub nebo individuálně) – parkour, gymnastika, cirkusová akrobacie.   Parkourové hřiště součástí každé plochy pro pozemní hokej.

U14

Rozvíjet rychlost, hbitost a základní sílu vlastní váhou.   Rychlostně-obratnostní cvičení (štafety, drobné rychlostně  obratnostní hry, agility), základní silově obratnostní cvičení (skoky, odrazy, nácvik techniky posilování).    Efektivní věk tzv. druhé „okénko“pro rozvoj rychlosti 11 – 13 let dívky a 13-16 let chlapci.   Zařazujeme všechny základní prvky z atletické techniky běhu. Kompenzační cvičení pro odbourání jednostranného zatížení. – samotnou kompenzací je všestranný pohyb v předešlých obdobích    Cíleně zařazovat Silový trénink (zátěž odpovídající biologickému věku)  Zajistit druhý sport (klub nebo individuálně) – parkour, gymnastika, cirkusová akrobacie.  Parkourové hřiště součástí každé plochy pro pozemní hokej.

U16

Rozvíjet rychlost, hbitost a základní sílu vlastní váhou. Rychlostně-obratnostní cvičení (štafety, drobné rychlostně  obratnostní hry, agility),  silové cvičení .  Kompenzační cvičení. – samotnou kompenzací je všestranný pohyb v předešlých obdobích  Cíleně zařazovat Silový trénink (zátěž odpovídající biologickému věku)

U18

Udržování všestranného pohybu v rámci doplňkových tréninků.     Cíleně zařazovat Silový trénink (vykazující znaky tréninku dospělých)

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy