CESTA

Zpět na rozcestník

 

 

Kategorie Cíle a věková specifika Trenérská doporučení Jak Trénovat

U6

Neposedná hokejka
Máme rádi pohyb

Seznámení se sportem
Získat dítě pro sport
Základní pohybová gramotnost
Nekoordinované pohyby
Schopnost soustředit se pouze pár minut
Období pohybového neklidu, živosti
Nevyvinutá jemná motorika
Pohyb v předškolním období má zásadní význam pro vývoj jedince

U8

Veselá hokejka
Radost ze hry

Všestranný pohybový rozvoj
Základní hokejové dovednosti
Radost ze hry
Vše je zajímavé
Min.doba koncentrace (max.5-7min)
Horší jemná motorika
Nechápou složité situace a souvislosti

U10

Šikovná hokejka
Máme rádi hokej

Rozšiřování pohybového fondu dětí (všestrannost)
Základní hokejové dovednosti a jejich upevňování
Podpora samostatného rozhodování a tvůrčího herního myšlení
Zlatý věk motoriky
(snadné učení se jakékoliv pohybové dovednosti)
Abstraktní myšlení ještě není vyvinuto
Předpoklady pro rychlostní a obratnostní rozvoj
Zlepšuje se soustředění a logické myšlení
(není však ještě úplně ukončen vývoj)

U12

Důležitá hokejka
Učíme se trénovat

Naučit se trénovat
Pochopit proč co dělám
Podpora samostatného rozhodování a tvůrčího herního myšlení
Nerovnoměrný vývoj jedince
Delší doba koncentrace
Zrychlování růstu těla, pomalu se dokončuje růst mozku
Rozvíjí se logické a abstraktní myšlení

U14

Tréninková hokejka
Učíme se trénovat

Naučit se trénovat
Pochopit proč co dělám
Podpora samostatného rozhodování a tvůrčího herního myšlení
Komplikované období – nástup puberty
Po nástupu puberty výrazně omezené učení
Možnost přechodného snížení výkonnosti – dočasná ztráta koordinace, vlivem rychlého růstu
Rozdílný vývoj je nejen tělesný, ale i duševní.

U16

Soutěživá hokejka
Učíme se soutěžit

Naučit se soutěžit
Umět zúročit v zápase, co už umím a mám natrénované
Zklidnění předešlého období
Snižuje se nestálost a vznětlivost
Zájmy a potřeby se ustalují
Objevuje se touha po nezávislosti, často dochází k odmítání autority rodičů, učitelů a trenérů.
Logické a abstraktní myšlení je na vysoké úrovni.

U18

Dynamická hokejka
Učíme se vyhrávat

Naučit se vyhrávat
Umět zúročit v zápase vše, co umím
Poslední vývojové stadium mezi dětstvím a dospělostí
Postupně se vyrovnávají pubertální nesrovnalosti a disproporce
Dokončuje se růst a vývoj
Dosahuje se plné schopnosti logického usuzování
Chápání i nejsložitějších pojmů

 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy