Nová antidopingová pravidla od 1. 1. 2021

Světový antidopingový Kodex je pravidelně po šesti letech novelizován a jeho nové znění je v účinnosti od 1. 1. 2021. V návaznosti na to jsou také nové mezinárodní standardy a nová Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR, rovněž s účinností od 1. 1. 2021 Dokumenty najdete na stránkách Antidopingového výboru ČR. Dokumenty jsou Vám k dispozici ke stažení nebo shlédnutí online.

„Světová antidopingová agentura WADA zcela jednoznačně požaduje, aby odpovědnost v boji proti dopingu ve sportu, včetně procesu nakládání s výsledky, zůstala výhradně v gesci jednotlivých signatářů Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu UNESCO, tj. jednotlivých státům, v našem případě České republice, resp. Národní sportovní agentuře, jak mimo jiné vyplývá i ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. V těchto souvislostech Směrnice 2021 obsahuje několik změn oproti Směrnici 2015.“

Veronika Decsyová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy