ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 7. 12. 2020

Níže naleznete body ze zápisu, které byly diskutovány na zasedání Předsednictva dne 7. 12. 2020.

Zápis předsednictvo 7.12.2020

Týmy