ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 19. 4. 2021

Níže naleznete body ze zápisu, které byly diskutovány na zasedání Předsednictva dne 19. 4. 2021

Zápis předsednictvo 19.4.2021

Týmy