Pokračování webináře “Jak rozvíjet leadership”

Zveme Vás na pokračování přednášky k tématu “Jak rozvíjet leadership”. Během první části webináře jsme se přesvědčili, že je to téma, kterému se v našem prostředí nevěnuje taková pozornost, jakou si zaslouží, proto toto téma Jan Procházka ještě rozvede.

WEBINÁŘ “JAK ROZVÍJET LEADERSHIP” – II. část

Kdy: 2.5. od 19:00 hodin
Lektor: Mgr. Jan Procházka
Meeting ID: 849 7077 8262
Passcode: 617798
Veronika Decsyová
Týmy