9 miliónů korun pro rozvoj mladých lídrů!

Česká hokejová federace získala koncem roku 2020 další evropské dotace a patří tak mezi nejúspěšnější sporty v České republice, které takovou finanční podporu nabyly. Gino Schilders, který je iniciátorem a hlavním vedoucím tohoto projektu, bude spolupracovat s dalšími 9 evropskými partnery.

Gino, jak tě napadlo zažádat o evropský grant?

Většina sportů v České republice je z 95% dotovaná státem. I přesto, že je každá taková finanční podpora velmi vítaná, sport obecně je financován spíše nedostatečně. Myslím, že větší investice do sportu pomáhají celkové pohodě a zdraví, a proto je to jedna z nejchytřejších investic, na kterou se může vláda zaměřit. Zároveň jsem velkým zastáncem nezávislosti a místo toho, abych o věcech jen mluvil, rozhodl jsem se převzít iniciativu a zjistit více o evropském financování.

Před dvěma lety jsem se úspěšně ucházel o jeden z projektů Erasmus, který spojil trenéry z Rakouska, Polska a České republiky. Společně s EHF a mým bývalým holandským klubem HC Den Bosch jsme spolupracovali v dvouletém výměnném programu, kde jsme se navzájem učili o mnoha oblastech v rámci sportu. Za Českou republiku se do projektu zapojili Karolina Paterson a Vojta Kolář.

Moje další motivace je, že za posledních 11 let jako prezident federace jsem vždy pracoval pouze na dobrovolnické bázi. Dělám to tak rád, protože věřím, že dobrovolníci jsou základem naší Hokejové rodiny, a že tak můžu být vzorem pro ostatní. Zároveň jsem ale stále trochu Holanďan a nerad utrácím příliš mnoho, aby byly peníze k dispozici federaci i pro budoucnost.

Před rokem jsem dal výpověď v práci a založil si vlastní společnost. Kromě toho jsem chtěl i nadále pracovat pro hokej, aniž bych byl nucen radikálně zasahovat do financí federace. Běžící programy, jako je Erasmus, mi umožňují obojí! Díky nim mohu trávit více času v hokejové sféře a Erasmus mi platí velkou část účtů.

Jak se o takový grant žádá?

O grant se žádá napsáním podrobného plánu projektu a jeho předložením do EU. Tím se stanete jedním z 1 000 žadatelů. Kvalifikovaná odborná komise přezkoumá všechny žádosti a přibližně 40% z nich dá zelenou. Tento proces vyjde na docela dost peněz, pokud to chcete udělat dobře. Kupříkladu nad přípravou mé poslední žádosti jsem strávil alespoň 150+ hodin jen sestavováním samotného dokumentu. Celá procedura vyžaduje podrobný popis toho, co budete dělat, včetně detailní finanční rozvahy, detailního akčního plánu, popisů výstupů, plánování lidských zdrojů, analýz rizik atd. Když je pak takový projekt schválen, stojí za to každou minutu, kterou nad jeho přípravou strávíte, ale to předem samozřejmě nevíte.

V loňském roce jsem požádal o další program, který nebyl schválen. Věděl jsem předem, že mají rozpočet jen pro 10% uchazečů, takže s tím i trochu počítáte. Jde o to, abyste nebyli příliš snadno zklamaní a zlepšovali se každý rok :-).

Nyní máš k dispozici 9 milionů korun na rozvoj studijního programu Youth Leadership (Vzdělávání pro mladé lídry). Proč jsi zvolil konkrétně toto téma?

Klubová kultura a dobrovolnictví jsou podle mě základními kameny pro úspěšný růst sportu v Evropě. Pojem klubová kultura není v mimoevropských zemích tolik rozšířeným tématem, ale věřím, že je to faktor úspěchu evropských sportů. Dobrovolnictví je něco, co se v České republice stává díky nové generaci pomalu populárnějším. Tato generace vidí v dobrovolnictví potenciál pro vlastí rozvoj i pro rozvoj společnosti. Naproti tomu, pro některé lidi je dobrovolnictví stále negativním stigmatem. Věřím ale, že se jedná o přirozenou fázi, kterou si každá země musí projít, než začne vnímat dobrovolnictví jako velký přínos a součást sportu.

Myslím, že proto, abychom se dostali do takového bodu, kde více lidí bude dobrovolnictví brát jako něco přirozeného a něco, co dělají všichni, měli bychom začít právě u mladé generace. Když zažijí výhody, které jim dobrovolnictví může přinést do jejich životů, můžeme dosáhnout bodu zlomu.

Neznamená to ale, že opomínám potřebu starších a zkušenějších lidí v oboru, právě oni mohou totiž přinést skvělý náhled pro mladou generaci a být inspirací v mnoha případech. Můj velký obdiv a uznání patří mladým lidem, kteří pomáhají v jejich klubech právě jako dobrovolníci, a moc rád bych jim pomohl stát se lepšími lídry ve sportu i v soukromém životě. Dobrý lídr se nejdříve musí naučit vést sám sebe, aby mohl být lídrem pro tým.

Já osobně jsem měl velké štěstí, že jsem měl kolem sebe skvělé vzory, od kterých jsem se mohl učit. Ať už jde o trenéry, hráče, funkcionáře, ale např. i kustoda klubu, který udržoval hřiště v dobré kondici. Kvůli nim jsem se stal trenérem, když mi bylo 15. Získával zkušenosti jako rozhodčí, když mi bylo 16. Pomáhal za barem, když mi bylo 17. A ve 20 jsem se stal manažerem týmu. V té době bylo v ‚mém‘ hokejovém klubu asi 600 členů (z celkového počtu 800) nějakým způsobem zapojeno do dobrovolnictví pro klub. Právě toto pouto mě formovalo k tomu, kdo teď jsem a jsem nesmírně vděčný, že jsem dostal tuto příležitost.

Můžeš nám povědět víc o programu pro mladé lídry?

Cílem tohoto programu je vypracovat učební plán / studii pro ‚Leadership mládeže‘ pro mladé a chytré sportovce i nesportovce s manažerskými schopnostmi, kteří mají ambici pomoci jejich sportu růst. Během následujících 3 let budeme spolu s dalšími evropskými partnery pracovat na tom, abychom navrhli, sestavili a otestovali kvalitní program pro rozvoj mladých lídrů. Každý z partnerských zemí bude v programu zastupován jedním mladým lídrem (celkem ze 6 zemí), dalšími partnery jsou pak: Kodaňská univerzita, agentura specializovaná na leadership z Nizozemska, anglická společnost, která rozvíjí sport pro znevýhodněné komunity a Evropská hokejová federace. Výsledkem bude dvouletý program zaměřený na řízení sportu pro mladé lídry (Sport Management Program). Primárně je program zaměřený na hokejovou scénu, ale možnost zapojení do programu bude i pro zájemce z jiných odvětví sportu. Plán je, že EHF společně s jednou evropskou univerzitou budou zaštiťovat toto studium. Které se stane součástí oficiálních vzdělávacích a rozvojových programů EHF. Rovněž plánuji přesvědčit FIH, aby ji podporovala po celém světě.

V prosinci jsi také vedl seminář pro kluby a jednotlivce, které možnost žádat o Erasmus granty zaujala. Jaká byla na seminář reakce?

Byl jsem pozitivně překvapen počtem a rozmanitostí zúčastněných z různých klubů, kteří měli o seminář zájem. Doufám, že alespoň pro některé z nich byl seminář inspirací. Evropská unie nedávno oznámila, že financování sportu v nadcházejících letech bude vyšší než dříve, takže je opravdu možné získat mnoho. Zároveň je důležité si uvědomit, že toto financování rozvoje je používáno na zaplacení za veškeré cestování, ubytování a práci, ke kterým během programu v oblasti inovací a rozvoje dojde. Možná z toho sice nezbohatnete, ale pro některé to může znamenat nové pracovní příležitosti, byť jen na částečný úvazek, a je to skvělý způsob, jak ze svého koníčku udělat (částečně) práci a potkat plno zajímavých lidí v Evropě.

Mohly by být programy Erasmus + Sport zajímavé pro kluby nebo jednotlivé čtenáře?

Jak již bylo zmíněno, programu se může zúčastnit jakýkoli klub nebo společnost s dobrými nápady, takže neváhejte a jděte do toho! Zároveň jsem vždy otevřen poskytnutí pomoci nebo rady v této oblasti.

Jaké jsou tvoje plány do budoucna?

Program pro mladé lídry začal již na počátku tohoto roku, takže jsem spolu s Markem Zgrajou (mladým lídrem zastupující ČR) a Kateřinou Lacinou (mojí pravou rukou v projektu) a dalšími partnery z programu zaneprázdněn přípravou dalších kroků.

Souběžně jsem v kontaktu s Itálií, Polskem, Bulharskem, Nizozemskem, Francií, EHF, FIH, a pracujeme na dalším programu, týkajícím se podpory Parahokeje v Evropě. Cílem je účast našeho prvního národního para hokejového týmu na vůbec prvních Světových Hrách, které se budou konat v Berlíně v roce 2023. Zároveň je cílem vytvořit nástroje pro všech 23 evropských hokejových federací, které jim umožní rozvíjet Parahokej ve své zemi. Proto bych se v této oblasti rád více angažoval a získal tak příležitosti navzájem se učit.

Vedle toho studuji další programy, které podporují rozvoj sportu a spolupráci, jako je např. Evropský sbor solidarity.

Je to všechno o zanechání odkazu a zapojení více lidí do projektů, jako je tento. Doufám tedy, že tímto způsobem budu i nadále pomáhat k rozvoji a inspiraci ostatních a k růstu naší Hokejové rodiny.

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy