Nové výkladové stanovisko

Při školení rozhodčích konaném dne 1. září 2021 v Praze přijala, a to v souladu s aktuálním metodickým pokynem EHF, Komise rozhodčích ČSPH následující výkladové stanovisko s platností od 1. září 2021:
V případě neadekvátní reakce hráče/hráčky na rozhodnutí rozhodčího při přestupku v obranné čtvrtině bude
– při prvním podobném provinění hráč/hráčka potrestán napomenutím,
– v případě opakování prohřešku bude nařízen trestný roh proti provinivšímu se družstvu, popřípadě bude hráč/hráčka vyloučen.
Michal Krýsl, předseda KR ČSPH

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy